Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Se event på facebook
Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Sted: Litteraturhuset (Kjelleren)
Tid: Mandag 8. april, kl 17-18:30

- Patent på planter begrenser bønders frie bruk av såfrø fra egen avling og gjør det forbudt med videre planteforedling. Dermed utgjør patent på liv en alvorlig trussel mot matsikkerheten. Monopolrettighetene patenter gir, har bidratt til at en håndfull multinasjonale selskaper nå dominerer verdens såfrømarked slik at de kan diktere hvilke såfrø som blir solgt til hvilken pris, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet.

Indias høyesterett slo nylig fast at legemiddelgiganten Novartis ikke får ta patent på kreftmedisinen Glivec. Dermed kan India fortsette å produsere billig kreftmedisin til verdens fattige.

Bøndene er ikke like heldige

Kjemikaliseselskapet Monsanto kontrollerer anslagsvis 27 % av verdens såfrømarked, og selskapet har saksøkt hundrevis av bønder som de mener bryter deres patent.

Høyesterett i USA vurderer nå om den 75-årige bonden Vernon Bowman må betale erstatning til Monsanto fordi han har spart såfrø fra korn han kjøpte fra ei mølle.   

I 2004 ble EUs patentdirektiv til store protester innført i Norge. Justis- og beredskapsdepartementet hadde forslag til endringer av patentloven ute på høring i fjor høst, men la opp kun til noen kosmetiske endringer.  Før sommeren vil Stortinget behandle saken.

- Stortinget får snart «patent på liv» på sitt bord igjen. Derfor ønsker vi å invitere politikerne til debatt. Hva har vi oppnådd med å tillate patent på planter og dyr? Hvor går veien videre? Dette er viktige spørsmål som vi trenger en brei samfunnsdebatt om, avslutter Bell.

Paneldeltakere:

Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet og medlem av Bioteknologinemnda

Lars Peder Brekk, Stortingsrepresentant for Senterpartiet

Stefan Heggelund, Stortingskandidat for Høyre

Alf Holmelid, Stortingsrepresentant for SV

Inga Kaasen, partner i advokatfirmaet Grette


Ordstyrer: Regine Andersen, daglig leder av Oikos-Økologisk Norge

Se arrangementet på facebook: http://www.facebook.com/events/480495932017035/