Utviklingsmandag:

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Velkommen til årets siste Utviklingsmandag. Utviklingsfondet lanserer et diskusjonsnotat i samarbeid med PRIO om diasporaers rolle i utviklingspolitikken, både som bistandsaktører og entreprenører.

Bidragene som diasporaen sender til sine tidligere hjemland overgår den internasjonale bistanden. I tillegg bidrar diaspora til utviklingsprosjekt, verdifulle næringslivsinvesteringer og nytenkende entreprenørskap som får ringvirkninger lang utover de arbeidsplassene de genererer.

Hvorfor inkluderes da ikke diasporaer mer i norsk bistandspolitikk og næringslivssatsing?

I panelet sitter:

Marta Bivand Erdal (Peace Research Institute Oslo - PRIO)
Nosizwe Baqwa (politisk nestleder i Fellesrådet for Afrika)
Aron Halfen (programansvarlig Sri Lanka og fagansvarlig for disasporasamarbeid, Caritas Norge)
Firdawsa Ahmed (medgrunnlegger av Atlas Kompetanse)

Ordstyrer: Andrew Kroglund

Tid: Mandag 14. desember, kl 17-18:30
Sted: Kjelleren, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo.

Her finner du eventen på Facebook

Med betegnelsen "diaspora i Norge" mener Utviklingsfondet mennesker som bor i Norge, men som har opprinnelse i et annet land, eller har foreldre med bakgrunn fra et annet land, og som fremdeles har en tilknytning til opphavslandet.

Siste nytt om Utviklingsfondets arbeid med diaspora