Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Sted: Litteraturhuset (Kjelleren)

Elin Cecilie Ranum åpner seminaret med en kort innledning om dagens situasjon.
Elin Cecilie Ranum åpner seminaret med en kort innledning om dagens situasjon.

I dag påvirkes vi i stadig større grad av internasjonale forhold. Det gjelder her hjemme så vel som i andre land. I Mellom-Amerika er påvirkningen spesielt fra USA fortsatt sterk, men også nye aktører har store interesser i området. Jakten på mer land til biodrivstoff påvirker de mellom-amerikanske landenes kapasitet til å produsere mat til egen befolkning. Jordfordeling er grunnleggende for å forstå Mellom Amerika, så grunnleggende at dette må være med i ligninga hvis en vil skape samfunnsendringer og utvikling i regionen. Måten jorda fordeles sier også noe om hvordan samfunnet ellers organiseres. Som i så mange tilfeller er det som regel de aller fattigste som taper – de småskala bøndene. I hvor stor grad tar vi hensyn til hvem som eier og har råderett over naturressursene når vi utformer vår utviklingspolitikk? Hvilken rolle spiller Norge i dette – og hvilken rolle burde vi spille? Hvor går veien videre for Mellom-Amerika?

Elin Cecilie Ranum er en av Norges fremste eksperter på Mellom-Amerika, og har jobbet med regionen i nesten 20 år. Hun vil innlede med å fortelle om dagens tendenser i området. Deretter blir det panelsamtal hvor vi diskuterer konkrete løsninger: Hvor går veien videre for Mellom-Amerika?

I panelet:

  • Elin Cecilie Ranum, programkoordinator for Mellom-Amerika 
  • Arvinn Gadgil, statssekretær i Utenriksdepartementet
  • Heidi Lundeberg, daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge

Tid og sted: mandag 11. februar kl. 16:00, Litteraturhuset (Kjelleren)

Ordstyrer: Andrew P. Kroglund, leder for politikk og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet


Det blir enkel servering. Gratis inngang og åpent for alle.
 

Her finner du Facebook-event for seminaret.