Les mer om programmet og Somaliland

Somaliland er den nordligste delen av Somalia. Landet er ikke anerkjent av omverden som en selvstendig stat men har i praksis vært selvstyrt siden 1991. Kart: Abdullah Geelah, Wikimedia Commons
Somaliland er den nordligste delen av Somalia. Landet er ikke anerkjent av omverden som en selvstendig stat men har i praksis vært selvstyrt siden 1991. Kart: Abdullah Geelah, Wikimedia Commons

Fire av Utviklingsfondets somaliske partnere kommer til Norge i mai for å lansere Somaliland som Utviklingsfondets nyeste prosjektland. I den sammenhengen arrangerer vi to åpne møter for å diskutere situasjonen i Somalia:

Åpent møte om Somalias politiske situasjon

15. mai arrangerer vi et seminar om den politiske situasjonen i Somalia. Det blir paneldebatt og muligheter for tilhørerne for å stille spørsmål. Åpent for alle interesserte. Grensen 9B, kl 17-19. Møtet vil foregå på engelsk. Les mer

Seminar om kvinners situasjon i Somalia

Den 16. mai kl 10-13 inviterer vi til en diskusjon om kvinners situasjon i Somalia og deres rolle i utviklingen spesielt på landsbygda. Seminaret vil foregå på engelsk. Les mer

Nyttig kontaktbygging i Norge

I tillegg til de åpne seminarene arrangerer vi møter mellom våre partnere fra Somaliland og representanter for ulike organisasjoner i Norge.

  • Våre partnere vil møte representanter fra den somaliske diasporaen i Norge. Somalilendere i Norge kan spille en viktig rolle som støttespillere for en god utvikling i Somaliland.
  • De vil også få møte representanter fra andre norske organisasjoner som engasjerer seg i Somaliland.
  • Til slutt vil våre partnere også møte representanter fra Utenriksdepartementet.

Lærer av hverandre

I løpet av uka vil vi i Utviklingsfondet og våre partnere fra Somaliland utveksle erfaringer og ideer om vårt arbeid for godt bærekraftig landbruk. Vi vil ta med gjestene våre på gårdsbesøk i Hedmark for å vise hvordan økologisk jordbruk drives i Norge.

Arrangementene denne uka vil bidra til at vi kan bygge gode relasjoner med våre nye partnere og vil forhåpentlig være starten på et langt og godt samarbeid.

Hvem kommer?

I løpet av uka vil representanter fra fire av Utviklingsfondets partnere fra Somaliland komme til Norge:

  • Agriculture Development Organization (ADO)
  • Candlelight for Health Education and Environment ( CLHE)
  • Horn of Africa Voluntary Youth Committee (HAVOYOCO)
  • Modern Agriculture Development Organization (MADO).

Alle disse organisasjonene jobber for fattigdomsbekjempelse, for å gjøre kvinners sitasjon bedre og for bedre livsvilkår for agropastoralister i Somaliland.

Les mer: Utviklingsfondet satser i Somaliland

For mer informasjon kontakt Alice Ennals i Utviklingsfondet:
Tlf: 23 10 95 74 / 918 98 649
alice@utviklingsfondet.no