Politikk- og informasjonssjef Andrew Kroglund presenterer Utviklingsfondets nyttårsforsetter for 2013.
Politikk- og informasjonssjef Andrew Kroglund presenterer Utviklingsfondets nyttårsforsetter for 2013.

Gjennom den innsatsen vi og våre partnere i Sør nedla fikk mange tusen mennesker fortsatt en bedre hverdag, med sikker tilgang på mat. I tillegg har vi gjennom vår innsats i internasjonale forhandlinger sikret at jordbruk og matsikkerhet nå har kommer høyere opp på den internasjonale agendaen.

Ved selvsyn fikk jeg sett hvordan vårt arbeid i Nicaragua fører til bedre avlinger, mer inntekt og en styrket lokaløkologi. Da jeg besøkte modellgårdene til Dona Sebastiana og Don Chico fikk jeg sett hva god opplæring kan føre til. Gårdene deres ligger som små paradisiske hager, i områder som ellers ofte er plaget av tørke. Begge to tilhører kollektiver som har lært seg å etterape naturen, ved såkalte agroøkologiteknikker. De planter mange forskjellige sorter, de har både husdyr og fiskedammer, de gir næring til jorda i form av samplanting og de bruker ikke kunstgjødsel og sprøytemidler. De trenger det ikke. Og nå tjener de penger også.

Men vi kan ikke hvile på fjorårets laurbær. Derfor har vi satt oss noen nyttårsforsett. Disse skal vi prøve å etterleve; ikke bare for vår del, men mest fordi vi tror de er med på å bidra til en mer rettferdig verden, i en bedre økologisk balanse.

Nyttårsforsett 1:

Vi skal sørge for at utviklingspolitikk blir et valgkamptema.

Hvorfor? Fordi det er en stolt norsk tradisjon å være solidarisk med de som er dårligere stilt enn oss; fordi det er avgjørende at det er et samsvar mellom det som skjer hjemme og ute og fordi miljøutfordringene vi står ovenfor er globale.

Nyttårsforsett 2:

Vi skal bli flinkere til å informere om de seire vi er med og bidrar til.

Hvorfor? Fordi bistand og solidaritetsarbeid ofte drukner i nyhetsbilde. Mange føler at det ikke nytter og at alt som skjer utenfor Norges grenser er bare håpløst. Vi som jobber i bransjen må derfor være flinkere til å fortelle om alt vi og våre partnere får til.

Nyttårsforsett 3:

Vi skal fortsatt arbeide mot godkjenning av dagens genmodifiserte organismer (GMO).

Hvorfor? Regjeringen vedtok i statsråd like før jul et forbud mot raps fra Monsanto som er genmodifisert til å tåle sprøytemidler. Det var en fin julegave. Tre andre GMOer ligger fortsatt på regjeringens bord. To av disse er typer mais som er genmodifisert til å tåle sprøytemidler, hvorav det ene så skadelig at det er forbudt brukt i Norge. Dagens GMOer bidrar til økt bruk av sprøytemidler. Gjennom patenter av GMOer får multinasjonale selskap større kontroll over matkjeden der bønder blir saksøkt og forbrukere får færre valgmulighet. Framfor genmodifisering trenger vi heller langsiktig planteforedling og dyreavl.

Nyttårsforsett 4:

Vi skal bli bedre til å overbevise næringslivet om hvorfor Utviklingsfondet er en god partner.

Hvorfor? Utviklingsfondet har flere viktige næringslivspartnere, slik som Iris Retura i Bodø. I fjor kom også Norges Bondelag med. Men vi synes fortsatt at vi har mye å gå på. 2013 bør være året da vi får inn noen nye store partnere. Matsikkerhet i et endret klima er for viktig til bare å overlates staten og privatpersoner. Også næringslivet har en rolle å spille.

Nyttårsforsett 5:

Vi skal etablere oss med et stort program i Malawi.

Hvorfor? Utviklingsfondets arbeidsmetodikk er i endring. I Etiopia har vi et stort landprogram. Vi er i ferd med å etablere en likende operasjon i Malawi også. Afrika er fortsatt hovedsatsing nr 1 for Norge, og Utviklingsfondet har kompetanse på matsikkerhet og lokal organisering. Derfor er det viktig at vi får til et større program i Malawi.

Nyttårsforsett 6:

Vi skal ha det (mer) moro.

Hvorfor? Jo, av den enkle grunn at en god latter forlenger livet. Det er bevist, visstnok. Latter og glede frigjør enzymer som påvirker hjerte og blodbaner på en fordelaktig måte. Ettersom alle som jobber i Utviklingsfondet gjør en viktig jobb i seg selv, er det viktig å være i form, å være i slag; jo bedre helse og jo bedre humør, jo bedre jobb gjør vi. Og da så..