Engasjer deg i dag

I 2012 ønsker vi at flere skal bli virkelig kjent med arbeidet vårt, og at vi kan få vist at vår måte å jobbe på er en effektiv form for bistand. Folk som først og fremst har en eneste tanke i hodet – skaffe mat til familien i morgen – er tvunget til å tenke kortsiktig for at familien skal klare seg fra dag til dag. Utviklingsfondet vil endre denne situasjonen for flest mulig.

Vi arbeider for dem det finns flest av i verden – fattige bønder i fattige land. Små endringer som påvirker mulighetene til å dyrke nok mat på sin egen lille jordflekk, river fort bort det grunnlaget de har til å holde sulten fra døren. Klimaendringer har allerede rammet hardt og gjort allerede sårbare samfunn enda mer utsatt for sult og fattigdom.

Ifølge FN er det i dag rundt 20 millioner mennesker på flukt fra naturkatastrofer. Flere enn fra krig og politiske konflikter. Det er de fattigste landene som rammes hardest.

Hittil er det for få i Norge som kjenner til Utviklingsfondet - vi er imidlertid en anerkjent bistandsorganisasjon innenfor fagmiljøet – og vårt fokus er langsiktige prosjekter som gir bøndene flere ben å stå på og gjør dem bedre rustet til å møte endrede værforhold og naturkatastrofer.

Hvert eneste år bidrar Utviklingsfondet til at fattige bønder slipper å gå sultne til sengs. De kan planlegge en framtid uten tyngende fattigdom og gi barna et godt utgangspunkt med mulighet til utdanning. De neste par årene vil prosjektene omfatte over en halv million mennesker som vil få en bedre livssituasjon.

Vi ønsker – og trenger - å få med oss mange nye støttespillere og vil takke for tilliten ved å gjøre en enda større og bedre innsats for å gjøre verden mer rettferdig og bedre for så mange som mulig.

Godt nyttår!
Knut Harald

Bli fastgiver i dag!