Globaliseringskonferansen

>Arrangeres i et samarbeid mellom over 50 ulike organisasjoner.

>Omlag 70 ulike tilstelninger i løpet av fire dager slik  som foredrag, debatter, filmvisninger og utslillinger.

>Årets Globaliseringskonferanse har tre hovedtema:
1.    Økonomisk krise og demokratiske ufordringer,
2.    Klima, miljø og mat,
3.    Åpenhet, antirasisme og asylkamp

>For påmelding, fullt program og mer info se Globaliseringskonferansens hjemmesider

Globaliseringskonferansen er et møtested og et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte og andre engasjerte i de miljøene i Norge som arbeider for en verden der hensynet til mennesker, samfunn og miljø settes foran hensynet til økonomisk profitt. Konferansen arrangeres annethvert år og i løpet av de fire dagene konferansen pågår, holdes en rekke stormøter, seminarer, verksteder, debatter og foredrag med innledere fra både inn-og utland. I tillegg satser konferansen på fristende kulturinnslag som kulturbarnehage, konserter, film og bokbad.

Med sitt fokus på aktuelle samfunnsproblemer, alternativer og strategier har globaliseringskonferansen befestet seg som en viktig begivenhet for de som arbeider for en annen og mer rettferdig verden.

Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges Sosiale Forum (NSF) som har over 50 organisasjoner i ryggen – blant dem Utviklingsfondet og Spire, Utviklingsfondets ungdom. NSF representerer et bredt spekter med alt fra bistandsorganisasjoner, forskningsmiljøer, solidaritets-, miljø- og kvinneorganisasjoner samt fagbevegelse, politiske partier og ungdomsorganisasjoner.

Utviklingsfondet og Spire skal ha en felles stand på konferansen hvor vi blant annet vil promotere Sultrapporten 2012. Kom gjerne og besøk oss der!

Utviklingsfondet aktive på konferansen

Når Globaliseringskonferansen nå arrangeres kommende helg bidrar Utviklingsfondet og Spire på til sammen fem ulike møter:

Hver dråpe teller - energi og vannsikkerhet i et endret klima

fredag 2. nov, 18.30

Rapportlanseringen belyser hvordan klimaendringer påvirker tilgangen til vann, og tilpasnings­strategier. Møtet problematiserer også framstillingen av store vannkraftprosjekt som en løsning på klimautfordringene, så vel som å se på mulige alternativ.

Debatt med: Maren Olene Kloster (FIVAS), Chris­toffer Ringnes Klyve (Utviklings­fondet), Marit Viktoria Pettersen (Utenriksdepartementet), Kisilu Musya (kenyansk bonde og deltaker i Spires film Wind of Change)

Arrangør: FIVAS, Forums temagrup­pe for vann, Spire, Utviklingsfondets ungdom

Global motstand mot genmodifisering av matfatet

fredag 2. nov, 14:30

Seminaret vil gi en enkel og grundig introduksjon til hva genmodifiserte organismer (GMO) er, hvordan dagens GMOer er en trussel mot miljøet og brukes av storselskaper som Monsanto til å få økt kontroll over matfatet.

GMO på 1-2-3: ved Kathrine Kleveland (Norges Bygdekvinnelag og Nettverk for GMO-fri mat og fôr)
Hvem skal eie såfrøet? Kortfilm om GMO med samtale mellom amerikansk og norsk bonde. Presenteres av Ingrid Melkild, seniorrådgiver i Bondelaget.
Golden Rice - genmodifisert ris i Asia. Kan genmodifisert ris bøte på problemet med vitamin-A mangel? Presentasjon fra Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.
GMO-mat snart godkjent i Norge? Fire GMOer ligger til vurdering hos regjeringen. Hvilke ulike hensyn veies nå mot hverandre? Casper Linnestad, seniorrådgiver, Miljøverndepartementet

Ordstyrer: Lene Liebe Delsett, fagrådgiver i Naturvernforbundet.

Arrangør: Nettverk for GMO-fri mat og fôr (Utviklingsfondet er en sentral aktør i nettverket)

Se arrangementets facebookside

Hvordan sikre nok mat til alle - løsninger i land­bruket

lørdag 3. nov, 10.00

Nesten 1 milliard mennesker sulter selv om det produseres nok mat. Hvordan bør mat produseres og fordeles slik at alle kan spise seg mette?

Debatt med: Andrew Kroglund (Utviklingsfon­det), Sarojeni V. Rengam (Pesticide Action Network), Bruna Valsoler (de jordløses bevegelse (mst) i Brasil), Svenn Arne Lie (medforfatter av boka ”en nasjon av kjøtthuer”), Elin Ersdal (Norfund), Kristin Kjæret (FIAN Norge), Hege Hertzberg (Utviklingspolitisk direktør i Utenriksdepartementet.

Arragør: Utviklingsfondet, Spire, Utviklingsfondets ungdom, FIAN, Norsk bonde- og småbrukarlag, Tørrlandskoordine­ringsgruppen

Investering i mat - et umettelig marked?

lørdag, 3. nov, 18.30

Nå kan nordmenn spekulere i korn, ris og mais ved å investere i råvarefond. FNs spesialrapportør for retten til mat advarer mot denne type investering fordi det kan føre til at de med dårligst kjøpekraft ikke lenger får råd til livsnødvendig mat.

Debatt med: Aslak Bonde (analytiker og journalist), Sigurd Jorde (Framtiden i Våre Hender), Kjell Jørgensen (professor ved BI), Kristin Kjæret (FIAN Norge), Christian Tybring-Gjedde (stortingsrepresentant, FrP)

Arrangør: FIAN, Utviklings­fondet, Spire, Utviklingsfondets ungdom, Norsk bonde- og småbrukarlag

The road from Rio: can the UN meet the greatest challenges of our time?

søndag, 4. nov, 10.00

Møtet skal sette søkelys på utfallet av FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20) i juni og se på i hvilken grad verdenssamfunnet klarte å bli enige om tiltak som vil bidra til økt velstand og sosial rettferdighet, og samtidig bevare miljøet for fremtidige generasjoner. NB: Møtet vil gå på engelsk

Debatt med: Andrew Preston (Forum for utvik­ling og miljø), Benedikte Pryneid Hansen (Attac), Chee Yoke Ling (Third World Network), Andrew Kroglund (Utviklingsfondet)

Arrangør: Forum for utvikling og miljø