Lise Bjerke møter gjestfrie bønder i Tanahun. Foto: Camilla Sæbjørnsen.
Lise Bjerke møter gjestfrie bønder i Tanahun. Foto: Camilla Sæbjørnsen.
Reshna Udas skal jobbe hos Utviklingsfondet i Oslo frem til neste sommer.
Reshna Udas skal jobbe hos Utviklingsfondet i Oslo frem til neste sommer.
Utvekslingsdeltakerne i Nepal har allerede rukket å se mye. Her er en dame som holder på med innhøsting av ris. Foto: Lise Bjerke
Utvekslingsdeltakerne i Nepal har allerede rukket å se mye. Her er en dame som holder på med innhøsting av ris. Foto: Lise Bjerke
Utvekslingsdeltakerne kommer til å tilbringe en god del tid i åkeren i løpet av sitt år i Nepal. Her er Camilla Sæbjørnsen. Foto: Lise Bjerke.
Utvekslingsdeltakerne kommer til å tilbringe en god del tid i åkeren i løpet av sitt år i Nepal. Her er Camilla Sæbjørnsen. Foto: Lise Bjerke.

Med 123 forskjellige morsmål, mer enn 100 forskjellige folkegrupper og verdens største høydeforskjell innenfor et land (fra 70 til 8850 m.o.h.), er Nepal et mangfoldig land. Det biologiske mangfoldet blir også stort i et land der klimaet strekker seg fra tropisk sommer til arktisk vinter.

For småbøndene i Nepal er det viktig å ta vare på dette mangfoldet. Et mangfold av planter og dyr er viktig for å ha sikker tilgang på mat i en hverdag som preges av ustabile dyrkningsforhold på grunn av klimaendringer, i tillegg til økende matvarepriser.

Vi er to medlemmer av Spire, Utviklingsfondets Ungdom som skal jobbe med blant annet matsikkerhet, biologisk mangfold og klimatilpasning for organisasjonen Local Initiatives for Biodiversity, Research and Development (LI-BIRD) i Pokhara, Nepal.

Vi deltar i en utveksling gjennom Fredskorpset mellom LI-BIRD og Utviklingsfondet. I ett år framover skal vi jobbe i Pokhara, mens Reshna Udas fra Nepal skal jobbe for Utviklingsfondet i Oslo.

Her kan du lese om vårt arbeid for fattige bønder i Nepal i samarbeid med LI-BIRD

Knytter bånd

Vi bytter plass for å kunne lære av hverandres organisasjoners arbeid i tillegg til å utvikle teknisk kunnskap, og utvikle forståelse for kulturelle og sosiale forskjeller. Utviklingsfondet støtter mange av LI-BIRDs prosjekter, så et annet viktig mål for utvekslingen er å knytte bånd mellom organisasjonene og skape bedre grunnlag for kommunikasjon.

LI-BIRD jobber for å bedre livsgrunnlaget for fattige og marginaliserte husholdninger og småbønder i Nepal og resten av Sør-Asia. Det interessante for oss som kommer fra Spire og mer politisk rettet arbeid, er at denne organisasjonen i mye større grad jobber på lokalt nivå, gjennom å bruke deltakende metoder og lokale løsninger.

“Deltakende metoder” er noe man ofte hører om i norsk organisasjonsliv også, men som regel er vi ikke like flinke til dette i praksis. Vi gleder oss derfor veldig til å lære mer om hvordan LI-BIRD jobber.

Deltakende planteforedling

Forrige uke var vi på feltbesøk, og fikk se noen av de metodene de bruker i sitt arbeid. I Tanahun fikk vi se hvordan ulike kryssede rissorter testes ut på et og samme felt, ved at de dyrkes av lokale bønder.

I prossesen med å velge ut hvilke sorter som skal bringes videre, blir bøndene involvert og får si sin mening om smak, høyde, sykdommer og andre forhold som vil ha noe å si for om lokalbefolkningen vil ønske å spise og ta i bruk rissorten. Denne formen for deltakende planteforedling er nyttig fordi det gir planter som er utviklet for å møte bøndenes behov.

Det er liten vits i å bringe videre en sort som ikke vil gjøre det godt på det lokale markedet, derfor må planteforedlingen skje lokalt. En interessant diskusjon vi overværte var angående høyden på risstråene. Selv om den lave sorten kanskje var bedre når det gjaldt kvalitet, ville den høye sorten kunne gi større mengde høy - og dermed kjærkomment ekstra dyrefôr til gården.

Det er mange ting å tenke på, og derfor viktig å inkludere alle bøndene, når valg med langsiktige konsekvenser skal tas.

Utviklingsfondet støtter også deltakende planteforedling i Honduras

Framover håper vi å kunne dele noen av våre erfaringer med folk tilknyttet Spire og Utviklingsfondet. Hvis du ønsker å lese og se mer fra vår hverdag i Nepal, kan du titte innom vår blogg: http://www.liseandcamillainnepal.wordpress.com

Skrevet av Camilla Sæbjørnsen og Lise Bjerke, Spire-medlemmer og deltakere i en Fredskorps-utveksling mellom Utviklingsfondet og LI-BIRD i Nepal