Mais er landets viktigste matvare og maisavlingene har sunket med 12 prosent. Resultatet er at det mangler 1 million tonn mais for å dekke behovene for mat. Fra februar 2015 til februar 2016 har maisprisene i landet økt med 140%.

I en erklæring fra president Peter Mutharika kommer det frem at landet vil trenge internasjonal støtte det kommende året.

Om lag 2.8 millioner mennesker i Malawi, nesten 20 prosent av befolkningen, har nå en usikker tilgang på mat.

Nå rammes Malawi av tørke for andre gang det siste året. Landet har også opplevd ødeleggende flom de siste månedene.

Dystre utsikter

Mesteparten av innhøstingen av mais forgår i mai, og utsiktene for disse avlingene er ikke gode. Det meste taler for at matmangel vil være en stor utfordring også det kommende året.

De vanskelige værforholdene skyldes i hovedsak klimaendringer og den usedvanlig kraftige El Nino som i vinter har forstyrret nedbørsmønstrene i store deler av det sørlige Afrika.

Flere donorer har bidratt med midler for å kjøpe inn mat som skal selges til subsidierte priser eller gis ut gratis, men også disse tiltakene har støtt på utfordringer. Leveringene har blitt forsinket både på grunn av forsinkelser på Malawis grense mot Zambia og fordi systemene for å distribuere maten har fungert ineffektivt.

Større avlinger med støtte fra Utviklingsfondet

Gjennom Utviklingsfondets prosjekter får tusenvis av bønder i Malawi hjelp til å forbedre sine avlinger og inntekter. I perioden 2012-2014 har vi og våre partnere gitt opplæring til 2169 modellbønder i Malawi. Disse bøndene lærer gode, bærekraftige dyrkingsteknikker. Deretter lærer deler de denne kunnskapen med andre bønder i sitt nærområde. Til sammen har nærmere 50.000 bønder fått nytte av disse tiltakene.

I forrige dyrkingssesong, som også var preget av tørke, så vi resultatene av disse tiltakene: Bøndene i prosjektet produserte syv prosent over landsgjennomsnittet.

Politiske uroligheter

I mars ble president Mutharika innkalt til pralamentet for å svare på en rekke sprøsmål, blant annet fra lederen for opposisjonen. Han valgte imidlertid å ikke møte, men isteden å sende noen ministere for å svare på spørsmålene. Denne manøveren fikk mye kritikk fra både opposisjonen og fra sivilsamfunn.

Den siste uken har landet opplevd stadig flere tilfeller av at folk tar loven i egne hender. Flere som har blitt mistenkt for lovbrudd, som for eksempel tyveri, har regelrett blitt drept av sinte folkemengder. En grunn til denne økningen er synkende tillit til politiet og domstolene blant befolkningen. Også enkelte politiske møter har blitt preget av vold de siste månedene.