Mange unge reiser ut fordi de ikke ser noen muligheter i hjemlandet. En viktig del av Utviklingsfondets arbeid i Nepal er å skape arbeidsplasser og inntektsmuligheter for unge mennesker slik at det å bli i landsbyen og leve sammen med familiene sine er et reelt valg, forteller Siv Helén Strømland, koordinator for Utviklingsfondets prosjekter i Nepal. 

Nyhet: Bli utviklingsinvestor i Nepal

Kathmandu Post melder at så mange som 600 000 nepalere bor og arbeider i Qatar. Selv om de sender penger hjem kan hverdagen for de som blir igjen være både hard og vanskelig. Heller ikke i Qatar er livet enkelt og mange skulle ønske de hadde muligheter til å tjene penger hjemme på landsbygda i Nepal. 

Jeg har blitt for gammel til å reise utenlands for å arbeide, sier Durge Tharu (64). Som deltaker i Utviklingsfondets prosjekter kan han tjene penger hjemme i landsbyen.  Foto: Harald Herland

Gjeldsslaver og menneskehandel

Reisen i seg selv er ofte svært kostbar. Mange av arbeiderne som reiser ut med håp om en bedre framtid må låne penger for å få råd til turen. Dette setter dem i en ekstra sårbar situasjon. En av disse er Gopal Pashi. Han tok opp lån fra en i landsbyen for å få råd til reisen.

- Jeg hadde store forventninger til alle pengene jeg skulle tjene, men da jeg kom til Qatar fikk jeg hverken jobben eller lønnen jeg var blitt lovet. Hverdagen var forferdelig, forteller Gopal.

Historien er ikke unik. Mishandling og utnyttelse av arbeidsinnvandrere, tvangsarbeid og menneskehandel har ifølge Amnesty International vært utbredt helt siden det ble kjent at Qatar fikk tildelt verdensmesterskapet i fotball.

Til slutt ga Gopal opp og reiste hjem.

Men rentene på lånet hadde steget, og han kunne ikke betale tilbake pengene. Vel hjemme fortsatte vanskelighetene, og han hadde problemer med å få endene til å møtes.
 

Små investeringer gir store endringer

Etter hvert kom Gopal i kontakt med en av Utviklingsfondets partnere som gir opplæring i mikroentreprenørskap. Gopal deltok på denne, og mot slutten av opplæringen fikk han et lån. Lånet ble nøkkelen til en ny framtid:

- Jeg lærte hvordan man kan tjene mye penger med et lite lån, hvis man bare jobber hardt nok.

I 2015 åpnet han en butikk med teservering. I løpet av det første året tjente han nok penger til å tilbakebetale lånet, kjøpe nye varer til butikken og bygge et hus.

Vil du investere i fond som gir muligheter på den nepalske landsbygda? Bli utviklingsinvestor!

- Kunnskapen jeg har fått gjennom prosjektet tar jeg med meg videre. Jeg forteller alle unge mennesker som planlegger å reise for å arbeide utenlands at de burde starte sin egen bedrift i landsbyen. Slik unngår de å bli gjeldsslaver og utnyttet slik jeg ble, sier Gopal.