Pengene som ungdom over hele landet tjente under Operasjon Dagsverk i 2014 har allerede ført til synlige og positive endringer for jenter og unge kvinner i disse to landene.

Et av tiltakene har vært å støtte ungdommer som vil starte egne klubber kalt Young Women Can Do It. Her får ungdom opplæring innenfor tema som rettigheter, ledelse og organisasjonsarbeid, samt politisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging. Som klubbenes navn antyder er det et viktig fokus på sikre at jenter og kvinner både får bedre kår og bedre selvtillit.

I Malawi er det store forskjeller mellom kvinner og menn. Kvinner får ikke oppfylt sine sosiale, økonomiske og politiske rettigheter i samme grad som menn. Kvinnene står generelt ovenfor mye større utfordringer og deres mulighet til selvstendighet og deltagelse er markant mindre. I tillegg overses ofte barn og ungdom, og deres stemme blir ofte ikke hørt. Situasjonen er i stor grad påvirket av kulturelle og politiske faktorer som det krever en målrettet innsats for å få til. Nå tar ungdom i Malawi saken i egne hender.

Tar tak i problemene

Gjennom Young Women Can Do It samles både jenter og gutter for å sikre at ungdom, og spesielt unge jenter, får sin stemme hørt. At ungdom organiserer seg på denne måten er noe helt nytt mange steder.

Blant sakene de tar opp er vold, voldtekt og barneekteskap. De sørger for at konkrete lovbrudd som voldtekter blir politianmeldt, noe som ikke alltid er en selvfølge. Og mens politiet tar seg av etterforskningen gir klubbene tett oppfølging av ofrene.

Gjennom dette arbeidet har det dessuten blitt rapportert inn fire barneekteskap i løpet av de siste tre månedene – alle fire ekteskapene er nå blitt annullert.

I tillegg sørger de for at disse problemene blir diskutert i lokalsamfunnet. Ofte møter de lokale ledere for å kreve at politikerne gjør de endringene som trengs for å sikre at unge jenters rettigheter oppfylles.

Så langt har det blitt opprettet 178 slike klubber i Malawi med til sammen 8000 medlemmer.

Tenker større

I tillegg til arbeidet i lokalsamfunnene har dette arbeidet blitt løftet til et høyere nivå. Medlemmer fra ulike Young Women Can Do It klubber møtes nå for å gjøre påvirkningsarbeid på distriks- og nasjonalt nivå.

Ungdommene er også involvert i å lage et radioprogram som sendes på et av landets største kanaler. Her har de blant annet fått engasjert personer fra blant annet sosialtjenestene og utdanningsinstitusjoner til å stille i debatt.

Etter hvert har det også blitt arrangert utvekslinger mellom ungdom fra Malawi og Etiopia, og resultatet er at det nå har blitt opprettet Young Women Can Do It klubber i Etiopia også.


Catherine Mkandawire er blant ungommene som kjemper for unge kvinner rettigheter i Malawi.

Engasjert

Catherine Mkandawire (24) ble med i en Young Women Can Do It klubb etter at klubbens medlemmer inspirerte henne.

- Å være med i klubben har gjort at jeg har innsett at jeg kan gjøre det godt her i livet som kvinne, og at jeg ikke skal undervurdere meg selv. Jeg har fått mer selvtillit og kan snakke i forsamlinger uten å være sjenert, sier Catherine.

Nå vil hun at det hun har lært i klubben skal komme andre til gode.

- Jeg ønsker å hjelpe jenter på landsbygda slik at de kan nå sine mål. Jeg vil at de skal vite at de kan få mye ut av livene sine, og at de ikke burde gifte seg når de er veldig unge, sier hun.

Støtt vårt arbeid, send sms «bidra» til 2468 og gi 100 kr.