Ungdom utgjør en stor andel av befolkningen i landene vi jobber, men glemmes ofte i beslutningsprosesser og faller oftere utenfor i arbeidslivet. Å inkludere ungdom er imidlertid både rettferdig og lønnsomt. Derfor satser Utviklingsfondet på ungdom i alle land vi jobber.  

I 2014 valgte elever fra hele Norge at årets Operasjon Dagsverk skulle gå til Utviklingsfondets arbeid i Malawi og Etiopia. Med pengene som ble jobbet inn har vi etablert såkalte "Unge Kvinner Kan"-klubber. I disse klubbene får både jenter og gutter en møteplass der de får opplæring i ledelse og organisasjonsarbeid, politisk påvirkning og nettverksarbeid. På denne måten kan ungdommen bli reelle, aktive deltakere i sine nærområder.

Unge klimahelter

En av sakene ungdommene jobber med er klima. Ungdom i Malawi og Etiopia merker nemlig klimaproblemene mer enn noen andre. Gjennom opplæring i klimatilpasning kan ungdommene være med på å sette miljø og klima på dagsorden lokalt og nasjonalt. 

Alle ungdommer må med

Der ungdom i Malawi og Etiopia sliter med å utnytte ferdighetene sine generelt, gjelder dette ungdom med funksjonsnedsettelser spesielt. Ofte er de blant de aller fattigste. De har dårligere tilgang til ressurser, og det er mindre sannsynlighet for at de får utdannelse. Det kan være vanskelig – om ikke umulig – å få seg en egen inntekt. Alle disse utfordringene forsterkes ved at de i tillegg blir utestengt der beslutningene tas. Inkludering av ungdom med funksjonsnedsettelser var derfor et svært viktig fokus for oss da vi begynte prosjektet. 

Medlemmer av ungdomsklubbene har aktivt oppsøkt og oppfordret ungdom med funksjonsnedsettelser til å bli med i klubbene. Selv om det fortsatt er en lang vei å gå før alle er med, har vi klart å inkludere flere ungdommer med funksjonsnedsettelser. 

Her kan du lese mer om "Unge Kvinner Kan"-klubbene!

 
 

En av disse er 21 år gamle Amidu fra Malawi. Før turte han ikke å snakke offentlig eller delta i ting som skjedde i landsbyen. Men i 2016 overtalte medlemmer av den lokale ungdomsklubben Amidu til å bli medlem. Gjennom å delta i klubben har selvtilliten hans økt. Han tør nå å snakke i offentlighet, og han deltar aktivt i klubb- og samfunnsaktiviteter. I dag deltar han i komiteen som leder prosjektet i hele landet, og deltar aktivt i klubb- og samfunnsaktiviteter. 

- Jeg trodde ikke at jeg kunne delta sammen med andre ungdommer på grunn av tilstanden min. Til min overraskelse ble jeg inkludert i alle aktivitetene etter å ha blitt med i klubben, og fikk økt selvtillit gjennom dette.

Les om Utviklingsfondets modellbønder: "Når én bonde betyr alt"
 

Inspirasjon for andre

Amidu ble også valgt til, og fikk opplæring som, ungdomsmodellbonde gjennom programmet. Nå lærer han opp tjuetre andre ungdommer i ulike landbruksteknikker. Han har startet med grønnsaksproduksjon, og tjener egne penger på det. Amidu har også blitt medlem av den lokale spare- og lånegruppa, og kan her spare opp eller låne penger.  

- Ungdomsklubben har hjulpet meg til å ta ledelse på ulike nivåer. I tillegg til å være modellbonde representerer jeg andre ungdommer i distriktsnettverket og i den nasjonale styringskomiteen.    

At ungdom med funksjonsnedsettelser får innflytelsesrike posisjoner og oppgaver, bidrar til at andre ungdommer i samme situasjon får inspirasjon og det kan samtidig redusere negative holdninger i befolkningen. Å sørge for at all ungdom får utnyttet sine ferdigheter er grunnleggende for utvikling! 

Gjennom Operasjon Dagsverk 2014 har: 

  • Ungdommen startet 182 "Unge Kvinner Kan"-klubber, med over 8 930 aktive medlemmer. Klubbene har nådd ut til over 54 700 andre ungdommer med kampanjene og aktiviteter de har gjennomført.
  • 1 693 ungdommer som tidligere hadde droppet ut kommet tilbake på skolen.
  • Ungdom fått gjennomslag i 56 av 58 saker de har presentert til myndighetene. Sakene er blant annet om manglende regler og oppfølging i forbindelse med barn som blir giftet bort, at mange dropper ut av skolen og ungdomsdeltakelse i naturressursforvaltning.

Endring krever handling!

Utviklingsfondet fortsetter støtten til "Unge Kvinner Kan"-klubbene og til opplæring av unge modellbønder. Men vi får det ikke til alene. Gjennom å bli utviklingsinvestor eller på andre måter støtte vårt arbeid kan vi nå ut til enda flere ungdommer.