Ekstremværet El Niño, som forventes å bli veldig kraftig i år, vil forverrer situasjonen. Det forventes at dette bare er starten på krisen, og myndighetene har bedt det internasjonale samfunnet om hjelp. Naboland i regionen som Somalia roper også varsku for en sultkatastrofe.

- Klimaendringer vil gjøre at flom og tørke fil forekomme oftere og i større omfang i årene som kommer, sier Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

-Langsiktig satsing på bærekraftig og klimatilpasset matproduksjon er avgjørende for å begrense omfanget av slike katastrofer, legger hun til.

Utviklingsfondet bidrar med humanitær bistand i noen av de rammede områdene. For å kunne gi denne bistanden har vi omdisponert ressurser som opprinnelig var tiltenkt langsiktige tiltak.

-Vi kan ikke stå og se på at mennesker sulter, og satte derfor i gang tiltak med de midlene vi har tilgjengelig, sier Partapuoli.

Krisen vi nå ser i Etiopia kunne vært mindre alvorlig med en langsiktig satsning på bærekraftig landbruk, gode vanningssystemer, målrettet klimatilpasning og beredskap mot ekstremvær.

- Hvis vi satser på klimatilpasning vil konsekvensene av ekstremvær bli mindre. Ettersom vi forventer mer ekstremvær i årene som kommer er dette en god investering, sier Partapuoli.

-Mens nødhjelp dekker umiddelbare behov, er det bare langsiktig arbeid som kan styrke matsikkerheten for fattige land som Etiopia, sier Partapuoli.

-Vi savner en systematisk satsning på matproduksjon og en mer helhetlig tilnærming til utfordringene verden står ovenfor i dag, sier Partapuoli.

Afrika står foran store utfordringer med å produsere nok mat til en sterkt voksende befolkning. FNs klimapanel advarer mot dramatisk nedgang i matproduksjon som følge av klimaendringene. I denne situasjonen kreves det en systematisk satsning på klimasmart matproduksjon og andre klimatilpasningstiltak i de mest sårbare områdene. Når vi ser kriser som den vi nå står overfor i Etiopia og Somalia er det spesielt beklagelig at regjeringen kutter i langsiktig bistand.

-Vi er bekymret for nedprioriteringen av langsiktig bistand til sivilsamfunnet som fremkommer i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016, sier Kari Helene Partapuoli.

Kutt i langsiktig bistand vil bare øke behovet for nødhjelp i framtiden. Vi må satse fokusert og langsiktig, slik at vi slipper å slukke branner når kriser har oppstått. Norske myndigheter har nå varslet et bidrag på 15 millioner kroner til denne akutte situasjonen i Etiopia. Vi håper at Norge fremover blir en viktig aktør på langsiktig og bærekraftig bistand for å gjøre de som er mest sårbare for klimaendringer mer motstandsdyktige.