Skrevet av Alice Ennals, Utviklingsfondet og Ubah Aden, Somali Forum. Trykket i Dagsavisen 8. feb 2017.

I 2011 tok tørke 260.000 menneskeliv i Somalia. Da kom den internasjonale hjelpen for sent. Fem millioner er nå rammet, og både dyr og mennesker mangler mat og vann. Hvis verdenssamfunnet reagerer raskt kan vi hindre tap av menneskeliv og hindre at regionen blir kastet ut i enda mer ustabilitet.

Hvorfor kommer tørken?

I 2015–2016 kom El Nino med rekordstyrke. Temperaturene økte og regnet uteble. Tørken rammer hardere nå enn før. 15 millioner mennesker er truet av mat- og vannmangel i Somalia, Kenya og Etiopia. Ustabile regntider og mer tørke har sammenheng med klimaendringer. Forskere hevder at utslipp i Vesten påvirker de alvorlige tørkeperiodene som rammer regionen.

Tørken rammer livsgrunnlaget

Inntektene stuper når husdyr dør og vannpriser seksdobles. Øst i Somalia må kvinner nå gå fem mil til nærmeste vannkilde. Avlingene forventes å bli 60–70 % lavere enn vanlig. Tilgangen på mat vil bli dårlig i hele første halvdel av 2017. Geiter, sau, kyr og kameler gir mat og inntekt. Når husdyr dør mister familier kapital og livsforsikring. Barn konkurrerer med husdyr om maten. Store barn kan bli bedt om å droppe et måltid slik at dyrene kan spise. 380.000 barn under fem år er kategorisert som kritisk underernærte.

Hjelpen nytter

Somaliere i Norge og andre steder i verden er en uvurderlig livline for de tørkerammede. De handler raskt og venter ikke på at det internasjonale samfunnet skal reagere. Gjennom telefon og sosiale medier formidles krisesituasjonen til nettverk i Europa, USA og Midtøsten. Penger og hjelp mobiliseres. I Norge har norsk-somaliere samlet inn penger i snart et år og hjulpet mange familier i en vanskelig situasjon.

Det ble gjort viktige grep etter tørken i 2011. Regionale myndigheter og utviklingsaktører bidro. De laget strategier og fokuserte på å bygge bærekraftige vannforsyningssystemer, bedre natur- og ressursforvaltning og varslingssystemer for tørke. Det ble utviklet forsikringsordninger og beskyttelsesprogram for tørkeofre. Men systemene har fungert bedre i nabolandet Etiopia enn i det ustabile Somalia.

Det vil komme en tørke etter denne, og det må det tenkes langsiktig. Flere slike aktiviteter må gjennomføres i Somalia. Det må lages dammer for å samle regnvann, teknologi må brukes som kan gjøre økonomien mindre avhengig av regnvann.

Den politiske diskusjonen om klimatilpasning i Afrika må høyt opp på den politiske dagsorden. Tørken har en destabiliserende effekt på regionen. Vestlige land har en del av ansvaret for klimaendringene som gjør at tørken er verre nå. Dersom husdyrene dør og livsgrunnlaget forsvinner i Somalia, vil enda flere flykte mot Europa. Krisen i Somalia angår oss alle.