Inne i den lokale frøbanken i Rumphi, nord i Malawi. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media
Inne i den lokale frøbanken i Rumphi, nord i Malawi. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media
Inne i den lokale frøbanken i Rumphi, nord i Malawi. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media
Inne i den lokale frøbanken i Rumphi, nord i Malawi. Foto: Julie Lunde Lillesæter, Differ Media

De fleste bønder i fattige land har ikke mulighet til å kjøpe kommersielle såfrø, men sparer selv frøene fra egen åker fra sesong til sesong. Frøene bønder bruker er tilpasset lokale forhold og fungerer ofte bedre enn kommersielle frø. De krysses og selekteres over tid, og resultatet er ofte hardføre frø med høy genetisk variasjon.

Det er derimot risiko for at bøndene mister alle frøene sine dersom det skjer noe dramatisk i området hvor de bor. Det kan dreie seg om flom, tørke, orkan eller andre naturkatastrofer. Klimaendringene gjør at slike ting oppstår stadig oftere, noe som fører til at bøndene har mindre tilgang til frø.

Dette betyr at lokale frøbanker er ekstra viktige i dårlige tider. Når de har tilgang til en frøbank kan bøndene lagre og dele frø seg imellom. Frøbankene eies kollektivt og drives av bøndene selv. Systemet fungerer på samme måte som i en vanlig bank, bortsett fra at det er frø som lånes ut og betales tilbake med renter.

Frøbanker er viktige for å bevare og sikre tilgang på ulike sorter av samme plante, noe som er viktig for bøndenes tilpasningsevne og matsikkerhet. Det er ikke bare ulike planter som lagres, men også forskjellige sorter av samme plante. Dette sikrer mer mangfold i åkeren, og større sikkerhet i møte med regn, kulde, tørke o.l. Frøbanker er også viktige for å sikre det genetiske mangfoldet, noe som igjen er avgjørende for utvikling av nye såfrø i framtiden. 

Mer enn 60 ulike frøbanker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika har blitt opprettet med støtte fra Utviklingsfondet. Vi har erfart at lokale frøbanker har størst suksess dersom de klarer å kombinere bevaring og distribusjon av såfrø ut i fra hvilke behov bøndene i lokalmiljøet har.