Diaspora

Diaspora: Utviklingsfondet sammarbeider med mennesker som bor i Norge, men som har opprinnelse i et annet land, eller har foreldre med bakgrunn fra et annet land, og som fremdeles har en tilknytning til opphavslandet og et ønske om å bidra i utviklingen av dette. Denne gruppen kalles diaspora.

Les mer om vårt diasporaarbeid.

Herfra: Diasporagruppene bidrar selv med penger til prosjektene. Denne gjengen jobbet med vareopptelling på Rimi for å støtte et prosjekt på Sri Lanka.
Herfra: Diasporagruppene bidrar selv med penger til prosjektene. Denne gjengen jobbet med vareopptelling på Rimi for å støtte et prosjekt på Sri Lanka.
...og hit: Pengene fra vareopptellingen går til unge enker med barn. De har blant annet fått vannpumper, bananplanter, kyr og geiter i tillegg til opplæring.
...og hit: Pengene fra vareopptellingen går til unge enker med barn. De har blant annet fått vannpumper, bananplanter, kyr og geiter i tillegg til opplæring.
Artikkelen sto på trykk i Utviklingsfondets årsmelding 2012. Trykk på forsiden for å lese hele.
Artikkelen sto på trykk i Utviklingsfondets årsmelding 2012. Trykk på forsiden for å lese hele.

Artikkelen sto på trykk i årsmeldingen 2012, les hele her.

Nei, det er ikke forsvinningen av landsbykatten i idylliske Aidensfield denne artikkelen handler om. Den handler om det nye norske vi, som gir oss ideer og engasjement, og tvinger oss til å tenke nytt. Her er hjartet så absolutt på rette staden.

Engasjementet går fra trygge Norge til langt utover våre landegrenser. Grupper som i bistandsspråket refereres til som diaspora, samler stadig nye grupper av det norske fellesskapet. For Utviklingsfondet er denne målgruppen norsk-etiopiere, norsk-tamiler, norsk-somaliere og norsk-nepalesere som ønsker å bidra til utvikling i sine opprinn­elsesland. Vi har i flere år jobbet tett med disse gruppene.

Det er mange gode grunner til å være stolt av diasporaarbeidet vårt. Her er fire av dem:

Nye globale trender

To stortingsmeldinger (Nr. 13 og 15) har fanget opp at transnasjonale bånd betyr noe for bistand. Man kan i dag ha føttene godt plassert i to land og være en pådriver i norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Dessuten er pengene fra bistand bare en brøkdel i forhold til pengene migranter fra fattige land sender hjem. Vi ser nå at arbeid med Sri Lanka, ­Somaliland og Etiopia også skjer her i Oslo. Nye dører til vårt arbeid åpnes stadig gjennom disse nettverkene. Mens mange ser det som brysomt å forholde seg til de nye aktørene, velger vi å se det som en styrke – foreløpig er vi visst en av de få.

Nye utfordringer

Samarbeidet med diasporagrupper i bistanden gir nye impulser og har bidratt til mye idé- og kunnskapsutveksling. Fordommer brytes ned. Vi som jobber med bistand til daglig aksepterer å gå ut av vårt vanlige oppsett. Vi har for eksempel satt i gang et prosjekt sammen med en internatskole i ­Somaliland, den nordlige delen av Somalia. Nå kan de selv produsere mat til barna. Å jobbe med dia­spora gir stadig nye friske impulser, vi lærer stadig noe nytt, og veien blir til mens vi går.

Nye arenaer skapes

Nitti norsk etiopiere har fylt salen. Det er ­allerede tett luft før vi har startet. Statssekretær Fiskaa blir stadig rødere etter hvert som hun skal rettferdiggjøre Norges støtte til Etiopia, et regime som visstnok blir stadig mer brutalisert. Mange i salen er frustrerte, de er kanskje politiske flyktninger. Men nå har de endelig anledning til å presentere sine synspunkt. De satt i panelet sammen med norske myndigheter. Det er demokrati i praksis.
Det er ny etiopisk aften. Vi har laget en ny vri. Det blir både kåseri og presentasjon av vårt arbeid. Det er upolitisk. Vi ønsker å knytte til oss norsk-etiopiske støttespillere og medlemmer. Vi spiser det typisk etiopiske brødet injera og får noen nye medlemmer. Kanskje dette også er en vei å gå?

Økt volum til prosjektland, men er eksempelets makt like viktig?

I 2012 startet vi tre samarbeidsprosjekter. Dia­sporagruppene bidro med 20 % av pengene, og vi med 80 %. Dette betyr for eksempel at diasporagrupper bidrar med over enn en halv million kroner over en fem års periode i Somalilandporteføljen. Og det kan vokse.

Tilbake til Aidensfield

Vi har gjennom diasporaarbeidet klart å finne et Aidensfield her i Norge med et stort antall hjarter på rette staden. Dette er  medborgere med de beste intensjoner. ­Utviklingsfondet hjelper til med å bringe dette engasjementet fra idé til virkelighet.

__________________________________

Utviklingsfondets diasporaprosjekter i 2012

Somaliland: Vannforsyning, landbruk og sovesal på Haahi skole. Diasporaen drifter ofte skoler i Somaliland hvor det er knapt med ressurser. For at barn av nomader skal gå på skole, må de ofte bo der. Det er også mange foreldreløse barn i Somaliand. Denne skolen har nå fått bedre drikkevann, satt i gang med litt dyrking av mat, og barna bor under verdige forhold.

Sri Lanka: Støtte til kvinnehushold, familier hvor mannen er enten drept i krigen, eller fortsatt savnet. Partner: Centre for Child Devlopment, Jaffna/Mullaitivu og Tech Norge. Hushold får tilgang til bananplanter, melku og geiter.

Etiopia: Fattigdomsreduksjon blant lokal­samfunnene i Shekka, spesielt de tradisjonelle birøkterne. Dette implementeres av søsterorganisasjon av Sheka Nordic i Norge.

Diasporaprosjektene er små i volum, men de har blitt lagt merke til innad i miljøene og ses på som gode eksempler på hva som er mulig. Å knytte den uformelle verden med den ofte formelle og byrå­kratiske bistanden, har gitt gode resultater.