Den 15. november arrangerer Utviklingsfondet i samarbeid med Naturvernforbundet og Regnskogfondet et møte for å sette søkelys på norsk oppfølging av Konvensjonen om biologisk mangfold.

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har de tre organisasjonene utarbeidet en rapport med anbefalinger om hva Norge må gjøre for å nå de internasjonale målene om bevaring av biologisk mangfold som ble vedtatt på toppmøtet i Nagoya for ett år siden. Rapporten vil presenteres på seminaret.

Tid: 15.11.2011 kl. 10.00-15.30
Sted: Grensen 9 b, Oslo
Kontaktperson: Fagrådgiver Lene Liebe i Naturvernforbunder, tlf 90 13 45 31, e-post: ll@naturvernforbundet.no
Påmelding: Klikk her