Ambassadør Juan Leóns periode i Norge er snart ferdig. Han har vært en viktig støttespiller og rådgiver for Utviklingsfondet og hjulpet oss å styrke vårt arbeid i Guatemala.
Ambassadør Juan Leóns periode i Norge er snart ferdig. Han har vært en viktig støttespiller og rådgiver for Utviklingsfondet og hjulpet oss å styrke vårt arbeid i Guatemala.
Juan León har et sterkt engasjement for urfolks rettigheter.
Juan León har et sterkt engasjement for urfolks rettigheter.
Som takk for at han fortalte sin historie til Utviklingsfondet fikk León en krukke med etiopisk honning. I et samarbeid med Honningcentralen driver Utviklingsfondet opplæring av birøktere i Etiopia og som følge av prosjektet har birøkterne fått i stand eksport av honning til Norge.
Som takk for at han fortalte sin historie til Utviklingsfondet fikk León en krukke med etiopisk honning. I et samarbeid med Honningcentralen driver Utviklingsfondet opplæring av birøktere i Etiopia og som følge av prosjektet har birøkterne fått i stand eksport av honning til Norge.

- Jeg vil starte med å takke Utviklingsfondet for støtten til Guatemala, sa León.

Utviklingsfondet er en relativt liten aktør i Guatemala, men vi støtter blant annet bærekraftig skogforvaltning og deltakende planteforedling.

- For meg er ikke størrelsen det viktigste når jeg vurderer et bistandsprosjekt. Utviklingsfondet har gode prosjekter i Guatemala, det er det som er viktig, sier León.

León har en spennende bakgrunn.

- Om man skulle dømme ut fra mine livserfaringer skulle man tro jeg var 100 år, sier León.

Han har opplevd mye. Fra han var åtte år måtte han gå åtte kilometer for å komme til skolen. Det er langt å gå 16 kilometer om dagen for en åtteåring, men allikevel var den kulturelle reisen mye lenger enn den geografiske. På skolen snakket de nemlig spansk, et språk León ikke kunne ettersom han så langt i livet bare hadde snakket det lokale språket K’iche. På skolen opplevde hand også rasismen for første gang. Diskrimineringen og rasismen gjorde et sterkt inntrykk.

– Å oppleve rasisme på den måten tente et lys hos meg, sier León.

Dette lyset har ikke slukket, med har tvert imot ledet León langt.

Guatemalas ambassadør i Norge, Juan León, representerer på mange måter håpet og beviset på at det umulige er mulig. Som maya-indianer og aktivt med i motstandskampen i Guatemala er han en atypisk diplomat. I løpet av sine 4 år som ambassadør i Norge har han vært et viktig knutepunkt for det mangfoldige engasjementet for Guatemala i Norge, og skapt areneaer hvor diplomater, frivillige organisasjoner, menneskerettighetsaktivister og forskere fra begge land kan møtes og utveksle erfaringer og tanker. For Utviklingsfondet har han vært en viktig støttespiller og rådgiver for utvikling og styrking av vårt arbeid i Guatemala.

León har siden han var 15 år kjempet for å forbedre levekårene i Guatemala. På 70-tallet – midt under perioden med militært styre, autoritære regimer og undertrykkelse, ble han involvert i en folkelig opposisjonsbevegelse som krevde statlige reformer, økte lønninger og jordreformer. Under freds- og demokratiseringsprosessen å på 1990-tallet var han med på å etablere et nytt politisk parti med støtte fra sivilsamfunnet og representerte dette partiet som visepresidentkandidat. Hele tiden har kampen mot diskriminering og for urfolks rettigheter vært helt sentral.

– Man må bare jobbe jevnt for å endre situasjonen. Det er sterke økonomiske krefter i Guatemala som ikke ønsker endring, men det er viktig å ikke miste motet, sier León.

Han trekker frem flere seire i kampen for urfolks rettigheter:

  • Rigoberta Menchú fikk Nobels fredspris i 1992. Hun er Maya og guatemalansk rettighetsaktivist og fikk prisen for sin kamp for mayaenes rettigheter.
  • I 2007 ble FNs deklarasjon om urfolks rettigheter vedtatt. León var selv med i forhandlingene frem mot deklarasjonen som representant for Guatemala.
  • I 1996 ble mayabefolkning anerkjent av den guatemalanske staten.
  • Den største seieren mener León er at urfolk har blitt et sentralt tema og blir satt på dagsorden.

Ambassadøren trekker også frem Utviklingsfondets arbeid i Guatemala som et godt bidrag i arbeidet for urfolk.

- Det at Utviklingsfondet jobber i avsidesliggende landsbyer i Guatemala er viktig i seg selv. Det samme er det at Utviklingsfondet har et spesielt fokus på Mayaer og kvinner. Men det som er veldig viktig og en stor styrke er at Utviklingsfondet viser stor respekt for lokalsamfunnene i sitt arbeid i Guatemala, sier León.

Juan León har selv gått en lang vei. Fra han var 15 år og i de første 30 årene av sin politiske karriere var han en betydelig skikkelse i opposisjonen i Guatemala, nå representerer han derimot opposisjonen.

Jeg tror ikke jeg har endra meg så mye selv om jeg har gått fra opposisjon til posisjon. Jeg var aktivt med i de sosiale bevegelsene tidligere og de har ikke anklaget meg for å forlate mine gamle idealer. Jeg vil si det sånn at jeg har ikke forandret meg, jeg har tvert imot bidratt til å forandre. Urbefolkningen i Guatemala behandles bedre nå enn for noen år siden, avslutter León.