Støtt kvinner som Sarawati!

Send SMS med "utvikling" til 2468 og gi 50 kr over din telefonregning. Sammen gjør vi en forskjell!

I dag er Sarawati 51 år gammel. Hun er fortsatt gift, og har fått to nå voksne barn. Men hun driver også en gård, underviser andre bønder og har over 100 internasjonale gjester som arbeider frivillig på gården hvert eneste år.

Det nytter

- Hennes nysgjerrighet og stå-på-vilje overrasket meg, forteller hennes mann, Surya Adhakari. Han har gitt kona støtten hun trengte for å komme seg fram i livet.

I dag framstår Sarawati som en meget kunnskapsrik kvinne. Hun dyrker 152 ulike matplanter på gården sin, og gjennom deltakende planteforedling har hun også utviklet hele 7 nye og forbedrede sorter ris. I tillegg underviser hun andre bønder om økologisk landbruk og bruk av kompostgjødsel. Sarawai er en stor ressurs, ikke bare for lokalsamfunnet, men for de mange besøkende hun får på gården hvert år. Til sammen kommer over 100 frivillige for å lære av hennes erfaringer, og får med seg kunnskap og nye metoder hjem igjen.

På denne måten bidrar Sarawati til å spre kunnskap om bærekraftig landbruk, både i Nepal og rundt omkring i verden.

Likestilling er fortsatt langt unna

Sarawatis suksess til tross, det er langt igjen før kvinnelige bønder har like muligheter som deres mannlige kolleger. Nå til dags forsvinner også svært mange menn utenlands i ung alder for å søke arbeid, og både husholdningen og gården overlates til kvinnene. Sarawati jobber

- Det er ikke så enkelt å være kvinnebonde i Nepal i dag. Jeg drømmer om å starte en landbrukshøyskole her hjemme, slik at neste generasjon ikke trenger å forlate sitt hjemsted for å finne seg arbeid. Vi trenger et likestilt landbruk, avslutter Sarawati.