OD i sosiale medier

#OD2014

#NeiTilLikegyldighet

#OperasjonDagsverk

Verden er et komplisert sted. I dag eier de 85 rikeste menneskene i verden like mye som den fattigste halvdelen av oss – altså over 3,5 milliarder mennesker. Globale systemer som vi alle er en del av, er med på å opprettholde denne urettferdigheten. Årets OD-kampanje handler om nettopp disse store temaene, og sier det enkelt og greit – nei til likegyldighet.

Så hva er egentlig Operasjon Dagsverk?

Operasjon Dagsverk er verdens største solidaritetsaksjon for, av og med ungdom. Grunntanken er at norsk ungdom, ved å gi én dag av sin utdanning, bidrar til å gi utdanning til ungdom i resten av verden. I år går pengene som jobbes inn til Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia og Malawi. Men det er en annen aksjon som er minst like viktig, nemlig informasjonskampanjen Internasjonal Uke.

De siste par ukene har hundrevis av skoler rundt omkring i landet arrangert Internasjonal Uke. Målet med kampanjen er at elevene selv, på grunnlag av det de har lært, skal kunne ta en selvstendig avgjørelse om hvorvidt de ønsker å jobbe på OD-dagen eller ikke. Det handler om solidaritet og ikke veldedighet, et svært viktig prinsipp for Operasjon Dagsverk.

I år går altså midlene fra Operasjon Dagsverk til Utviklingsfondets prosjekter i Etiopia og Malawi, og bidrar til økt frihet og selvstendighet for jenter. Det betyr et bedre liv for mer enn 34 000 ungdommer i to av verdens fattigste land.

30. oktober er OD-dagen. Vår oppfordring til deg er å støtte ungdommene du møter, og følg med i både pressen og på sosiale medier. Si nei til likegyldighet!