Les mer:

Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge. Nå støtter de Utviklingsfondets arbeid for bønder i Malawi.
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge. Nå støtter de Utviklingsfondets arbeid for bønder i Malawi.
Modellbonde Elena Melenga var veldig stolt over hva hun hadde oppnådd ved å bruke forbedrede dyrkingsteknikker. Hun viste de besøkende hva hun hadde oppnådd i åkeren sin.
Modellbonde Elena Melenga var veldig stolt over hva hun hadde oppnådd ved å bruke forbedrede dyrkingsteknikker. Hun viste de besøkende hva hun hadde oppnådd i åkeren sin.

Bondelaget har valgt å støtte Utviklingsfondets arbeid i Malawi.

- Norges Bondelag ønsker å yte bistand til yrkeskollegaer i utviklingsland. Formålet er å bidra til økt matproduksjon og bærekraftig landbruk, samt å øke forståelsen og kunnskapen om landbruket i andre deler av verden, sa organisasjonssjef i Bondelaget, Astrid Solberg da avtalen ble inngått.

Nå har hun, sammen med tre andre fra Bondelaget, sett Utviklingsfondets arbeid i Malawi på nært hold.

Modellbønder og bærekraftig landbruk

Utviklingsfondet har jobbet i Malawi siden 2003 og har flere typer aktiviteter innen landbruk. Vi samarbeider med lokale organisasjoner for å sikre mer bærekraftig matproduksjon i landet. Dette innebærer både opplæring i bærekraftige landbruksteknikker, lokal næringsutvikling i videreforedling av matvarer, markedstiltak og organisering.

Erfaring har lært oss at bønder kan være skeptiske til å ta i bruk ny landbruksteknikk lært bort av tekniske eksperter utenfra. En smartere løsning er å lære opp noen fra lokalbefolkningen til å arbeide som såkalte modellbønder. Modellbønder lærer bærekraftige jordbruksteknikker og kommunikasjonsferdigheter slik at de kan dele kunnskapen med andre. På den måten ønsker vi å kunne nå ut til enda flere sårbare husholdninger i regionen. Modellbonde-konseptet er så vellykka et det har blitt tatt opp av landbruksdepartementet i Malawi som en nasjonal strategi.

Stolte bønder

Delegasjonen fra Bondelaget har truffet flere modellbønder i Mvepa-området, omtrent en times kjøretur øst for hovedstaden Lilongwe. Modellbøndene har fått opplæring i bærekraftige teknikker som vekstskifte, husdyrgjødsel, erosjonsforebyggende tiltak og jordforbedring. Mange av bøndene de møtte på turen syntes det var spesielt morsomt at to av de besøkende fra Norge er bønder selv. Dette skrev Vikan i bloggen etter besøket hos en modellbonde:

- En meget stolt modellbonde, Elena Melenga, viste oss de ulike feltene der hun demonstrerte ulike dyrkingsteknikker og ulike jordbruksvekster. Hun dyrket både mais, jordnøtter, bønner, hirse og sorghum. Elena hadde 52 dekar med jord og leide en del arbeidskraft, siden hun var enke og drev alene. Hun hadde 15 andre bønder som såkalte "følgebønder".

Siden besøkte Bondelagsrepresentantene også hr og fru Soko som drev enda mer oppfattende. De er modellbønder og har hele 24 ulike demonstrasjonsfelt. Disse feltene bruker de for å vise frem ulike bærekraftige dyrkingsteknikker. De besøkende ble imonert over hvor mye kunnskap som ble vist fram på denne måten.

Bondelagsrepresentantene fikk mange inntrykk under turen.

- Det som slår meg etter dette besøket, sier styremedlem i Norges Bondelag Einar Frogner, er hvor stolte bøndene vi besøkte er av gårdene sine og de avlingene de har oppnådd ved hjelp av forbedrete agronomiske metoder.

Bondelaget hos sin søsterorganisasjon

Delegasjonen fra Norges Bondelag har i løpet av oppholdet i besøkt Malawis organisasjon for småbønder Nasfam. Dette er den største og best organiserte bondeorganisasjonen i landet. Nasfam ble etablert av tobakkbønder i 1994 og har siden vokst til å bli en landsomfattende organisasjon med om lag 120 000 medlemmer.

Nasfam er en viktig samarbeidspartner for Utviklingsfondet i Malawi. Organisasjonen driver både forretningsvirksomhet og et kooperativ i tillegg til den medlemsbaserte aktiviteten. Organisasjonen har som mål å hjelpe sine medlemmer med å øke matproduksjonen, både til eget forbruk og til salg. Derfor gir de medlemmene veiledning i bærekraftig matproduksjon og hjelper dem med å få produktene sine til markedene.

I løpet av reisa har Jon Gisle Vikan fra Sør-Trøndelag Bondelag blogget om hva Bondelagsdelegasjonen har opplevd i Malawi.

- Det som er litt slående og sørgelig er at mye av varene i butikkene er importert fra andre land. Det gjelder særlig ost, smør og andre melkeprodukter, men også mye at storfekjøttet er importert, skrev han i et av innleggene.

Gruppen fra Norges Bondelaget som har besøkt Utviklingsfondets prosjekter i Malawi består av Jon Gisle Vikan fa Sør-Trøndelag Bondelag, Einar Frogner fra Bondelagets styret samt organisasjonssjef Astrid Solberg og Solveig Skogs fra kommunikasjonsavdelingen.