Still Sulten

Nå går vi sammen med 10 andre organisasjoner for å sette lyd på den stille katastrofen, og du kan også hjelpe.

VIPPS til “Still sulten”, send sms STILLE til 2272 (200 kr) eller benytt kontonummer 1503.49.95602.

Les mer om dette på stillsulten.no.

Hadde jeg visst at tørken skulle bli langvarig ville jeg solgt dyrene i stedet for å se dem dø sakte, forteller Rahma.
Hadde jeg visst at tørken skulle bli langvarig ville jeg solgt dyrene i stedet for å se dem dø sakte, forteller Rahma.
Nesten alle husdyrene i Somalia er døde. Utviklingsfondet jobber med dyrehelse slik at svake dyr kan gi mat og inntekter. Foto: Espen Røst, Bistandsaktuelt
Nesten alle husdyrene i Somalia er døde. Utviklingsfondet jobber med dyrehelse slik at svake dyr kan gi mat og inntekter. Foto: Espen Røst, Bistandsaktuelt

Sult rammer hardt

Store deler av Somalia er rammet av en av de verste sultkatastrofene vi har sett på mange tiår. Over halvparten av landets befolkning har usikker tilgang på mat og flere sulter. Mange er avhengige av nødhjelp – men ikke alle får det. Flere hundretusen mennesker har måttet forlate hjemmene sine. En oppvoksende generasjon somaliere kan dø, eller bli merket for livet. Det er disse menneskene som skal føre landet videre, bygge det opp, forme samfunnet, skape gode og trygge liv.

Livsgrunnlaget forsvinner

På den andre siden av grensen i Etiopia er det også vanskelige tider. I regionene som grenser mot Somalia er flere millioner avhengige av nødhjelp for å overleve. Husdyrhold er den viktigste inntektskilden i Somalia og grenseområdene i Etiopia. Nå er 70-80 prosent av husdyrene døde. Med dyrene forsvinner livsgrunnlaget til store deler av befolkningen.

Unngå fremtidens sultkatastrofer

Sult kan bekjempes hvis vi handler tidlig. Tørkeperioder blir mer og mer vanlig. Gjennom vårt arbeid ser vi at lokalsamfunn som har etablert gode systemer for vann til mennesker og dyr står bedre rustet selv når ekstremtørken rammer. Familier som tilpasser sin gård til å takle ekstremvær som flom og tørke klarer seg bedre når forholdene blir vanskelige. Når sulten rammer er det viktig å redde liv samtidig som vi sørger for at familier har nok mat til neste sesong. Slik kan vi unngå fremtidens sultkatastrofer.  

Slik jobber vi i Somalia

Sammen med lokale partnere transporterer vi vann til mennesker og dyr. Vi sørger for at husdyrene får nok mat og at familier har frø slik at de kan dyrke mat til neste sesong. Vi jobber med å vaksinere svake dyr slik at de kan gi mat og inntekt til familiene. Vi jobber langsiktig med å gjøre lokalsamfunn bedre rustet i møtet med klimaendringer.

Slik jobber vi i Etiopia

Sammen med lokale partnere sørger vi for at familier har nok vann. Vi reparerer brønner og vannpumper. Vi kjøper frø slik at sulten ikke forplanter seg til neste sesong, og sørger for at bønder får opplæring i bærekraftig landbruk og husdyrhold. Vi jobber langsiktig med å gjøre lokalsamfunn bedre rustet i møtet med klimaendringer og ekstremvær.