Mange millioner trues av matmangel etter at avlingene har sviktet på grunn av tørken i Etiopia.
Mange millioner trues av matmangel etter at avlingene har sviktet på grunn av tørken i Etiopia.
Det er gledelig at statssekretær Tone Skogen besøker Etiopia i denne vanskelige perioden. Foto: Sjøwall/Utenriksdepartementet
Det er gledelig at statssekretær Tone Skogen besøker Etiopia i denne vanskelige perioden. Foto: Sjøwall/Utenriksdepartementet

Statssekretær i Utenriksdepartementet Tone Skogen ankommer i dag Etiopia.

Landet opplever nå en alvorlig tørke. Det fryktes at så mange som 15 millioner kan rammes at matmangel i løpet av de kommende månedene. Derfor er det gledelig at norske myndigheter med dette besøket signaliserer at Etiopia er en prioritet, sier daglig leder i Utviklingsfondet Kari Helene Partapuoli.

Etiopia har krevende klimatiske forhold og har vært rammet av tørke mange ganger tidligere. Klimaendringer vil gjøre landet enda mer utsatt for tørke, sviktende avlinger og sult i fremtiden.

Gjennom vårt arbeid har vi erfart at bønder står mye sterkere i tørkeperioder dersom de får litt hjelp til å skaffe vann, bytte til vekster som tåler tørke bedre og dyrke på måter som gir større avlinger i tørre perioder.

- For å forebygge fremtidige kriser burde Norge støtte langsiktige tiltak for å fremme klimasmart landbruk i Etiopia og andre land med krevende dyrkingsforhold, fortsetter Partapuoli.