Derfor får vi ikke den finansielle opptrapping til klimatilpasset landbruk og matsikkerhet som trengs for å bekjempe sult.

– Dette viser at regjeringen fortsatt ikke tar utviklingsland, og særlig Afrikas, utfordringer og egne løsninger på alvor, sier Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet.

Verden har blitt enig om å utrydde sult og fattigdom innen 2030. Afrikanske land og den Afrikanske Union har allerede utpekt landbrukssektoren til en nøkkelfaktor for Afrikas utvikling. Til tross for at flere internasjonale organisasjoner slår fast at vekst i landbruket er mer enn dobbelt så effektivt for å redusere fattigdom som vekst i andre sektorer, er landbruket i Afrika de siste 30 årene blitt nedprioritert av internasjonale finansinstitusjoner og donorland, inkludert Norge.

– Norges innsats på utdanning og helse vil verken være bærekraftig eller effektiv hvis ikke sult og fattigdom bekjempes. Klimaendringene medfører store utfordringer for fremtidens landbruksproduksjon og matsikkerhet. Det kreves langsiktig innsats innenfor dette området for å finne løsninger som bidrar til å nå bærekraftsmålene, sier Partapuoli.

Ungdomseksplosjonen på den afrikanske landsbygda innebærer en enorm etterspørsel etter nye jobber de neste 14 årene. I følge den Afrikanske unionens målsetning må cirka 150 millioner nye arbeidsplasser skapes innenfor verdikjeder i jordbruket.

– Norsk bistand har verktøy som kan bidra til å nå dette målet, og regjeringen burde satse stort på noe vi vet virker i utviklingsbudsjettet, særlig når den selv er opptatt av effektivitet i bistanden.

Kontaktperson:

Kari Helene Partapuoli
Mobil: 900 27 421
E-post: kari.helene@utviklingsfondet.no