FECODESA

Federación de Cooperativas para el Desarrollo (FECODESA) betyr sammenslutningen av kooperativer for utvikling. Det er en nasjonal organisasjon i Nicaragua som har fått til mye godt for sine medlemmer.

Siden 2007 har Utviklingsfondet bistått med å etablere et nasjonalt samvirkelag for støtte til lokale kooperativer. Helt siden etableringen har formålet vært krystallklart - å forbedre medlemmenes levekår. Dette gjøres ved å gi dem bedre tilgang til kapital, støtte til nyskapninger i produksjonen og hjelp til å sette i gang miljøtiltak på sine egne, små gårder.

Siden starten for ni år siden har FECODESA (se faktaboks) vokst jevnt og trutt. Samvirkelaget eies nå av 144 bondekooperativer fra hele Nicaragua hvor totalt 5870 bondefamilier er medlemmer.

Både FECODESA og Utviklingsfondet vet at styrking av de enkelte kooperativene er en forutsetning for å sikre økte inntekter for fattige bønder. Utviklingsfondet bidrar derfor med kompetansehevning innen administrasjon av kooperativene, i tillegg til et tiltak med mikrokreditt.

FECODESA har etablert seg som en vellykket næringslivsaktør i den kooperative sektor i Nicaragua. Med samvirkets hjelp får medlemmene nå mulighet til å selge varene sine på langt flere markeder, og de har også begynt å eksportere til andre land.

Det er flere grunner til at de har oppnådd denne suksessen.

Legitimitet

FECODESA eies og styres av bønder med små gårder. Driften er motivert av medlemmenes ønske om økte inntekter og bedre levekår. Det viktigste for samvirkets ledelse er å jobbe for sine eiere. Derfor er de opptatt av å lytte til dem for å komme frem til bærekraftige løsninger.

Langsiktighet

Samvirket hjelper bøndene med å øke landbruksproduksjonen. Samtidig står miljø og arbeidet for å redusere forekomsten av plantesykdommer høyt på FECODESAs agenda. Bøndenes velferd og inntektsgrunnlag er nemlig basert på at naturresursene ikke forringes. I tillegg får bøndene hjelp til å sikre at produktene har høy kvalitet og møter kundenes krav.

Organisering

Alle kooperativene som er tilsluttet FECODESA jobber med å forbedre sin egen organisering. Bøndene står mye sterkere sammen. Sammen vil de lettere få tilgang til markedene og få bedre betalt for sine produkter. Organisering gjør det også lettere å få tilgang til både nye innovative løsninger og kapital. Dette er viktig for å kunne bedre økonomien, og ikke minst for å møte klimautfordringer på en god måte. Når kooperativet er etablert, vi det stå enda sterkere om det inngår i allianser med andre kooperativer og liknende aktører.

For å sikre at kapital, informasjon og tekniske løsninger blir gjort tilgjengelig for medlemmene jobber FECODESA konstant med å sørge for at kooperativene har effektive administrative systemer. De bidrar med kompetansehevning innen både administrasjon, ledelse, mikrofinans, prosessering, og produksjonsteknikker for kooperativene.

Politisk påvirkning

Tradisjonelt har de mektigste kreftene i Nicaragua påvirket beslutningstakere og trukket politikken i en retning som fremmer deres interesser. FECODESA forstod at for at småskala landbruk skal komme på agendaen i Nicaragua, må noen kjempe deres sak i organer der politikk avgjøres.

FECODESA økte innsatsen på det politiske arbeidet i 2013 og har fått gjennomslag for skattelettelser for små gårder. I tillegg har de fått myndighetene til å bidra i kampen mot en aggressiv soppsykdom som ødelegger kaffeavlingene. De politiske seirene har ikke gått ubemerket hen. Kooperativet har både fått økt tillit blant sine medlemmer og fått en tilstrømning av nye medlemmer.

Mens vi gleder oss over suksessen forsøker vi å dra med oss lærdommer som kan komme til nytte i andre prosjekter. Tekst: Rosalba Ortiz.

Brenda Rojas (56 år) er med i et kooperativ som driver en fabrikk hvor de videreforedler cashewnøtter. Hun er veldig fornøyd med hjelpen hun har fått. «FECODESA hjelper oss å få produktet ut på markedet, de markedsfører, finner kunder og forhandler betingelser. Alternativet for kvinner her er å reise til Managua for å arbeide som hushjelp, men nå har vi skapt vår egen arbeidsplass her i lokalsamfunnet. Vi kvinner er en viktig del av lokalsamfunnet, og vi kvinner er sterkere og bedre til å administrere enn menn. Dette er et machosamfunn, så vi bestemte at det beste er å være bare kvinner her på fabrikken. Mennene våre var skeptiske i starten, men nå ser de at dette fungerer, og inntektene kommer godt med. Vi arbeider her og vi eier fabrikken sammen, det er jeg veldig stolt av» Tekst: Harald Herland