Uttalelse fra Sri Lankas ambassade:

I etterkant av seminaret har vi mottatt følgende uttalelse fra Sri Lankas ambassade som de har bedt oss legge ut:

“The Embassy of Sri Lanka categorically rejects any assertion by Mr. Oystein or the so called “People’s Forum” on the genocide charges against Sri Lanka. The reckless usage of such terminology by Mr. Oystein and the said “People’s Forum” reflects the lack of knowledge and understanding on the background of the conflict in Sri Lanka and the developments in the country. Such self-assumed armchair prosecutorial assertions on only a calculated effort to mislead the international audience on the country and satisfy the wants of the LTTE remnants and its ever shrinking diaspora sympathisers.”

Les hele brevet fra ambassaden her.

I forbindelse med Menneskerettighetsrådets 25. sesjon nå den 3. – 28. mars har Amnesty International slått fast at myndighetene på Sri Lanka driver massiv overvåking og forfølgelse av kritiske røster. Frivillige organisasjoner og medier er generelt under hardt press. Også i Norge er det vanskelig å få folk i tale om situasjonen på Sri Lanka. FOKUS, som det var annonsert at skulle delta i panelet for å fortelle om sitt arbeid og kvinnenes situasjon på Sri Lanka valgte å ikke stille, og panelet bestod tilslutt av Øystein Tveter, ekspert i internasjonal jus, nå aktuell som meddommer i folketribunalene som har etterforsket menneskerettighetsbrudd på Sri Lanka, og Dr. Ilangko Balasingham som er aktiv i det tamilske diasporamiljøet i Norge.

Et pågående folkemord

– Folketribunalen har kommet fram til at folkemord har funnet sted på Sri Lanka, sa Øystein Tveter, som selv er meddommer i tribunalen. Han innledet møtet på Litteraturhuset med å referere fra folketribunalens rapport fra høringsrundene i Bremen før jul, som ble lagt fram 22 Januar. Rapporten slår fast at folkemord av Tamiler har funnet sted på Sri Lanka, og fremhever at dette fremdeles pågår selv om krigen offisielt har vært over i snart fem år. Den Srilankiske staten er ansvarlig for dette folkemordet, men rapporten sier også at både den britiske og den amerikanske staten er medskyldig. Vedrørende Kina og Indias involvering avventer man mer fakta.På spørsmål om hva Norges rolle i forhold til Sri Lanka bør være framover, hadde Tveter en klar anbefaling: 

– Man må nå konsentrere seg om det pågående folkemordet, det ble veldig klart i Bremen.

Internasjonal granskning en het potet

I høykommissæren for menneskerettigheters siste rapport til MR-rådets pågående sesjon, anbefaler hun at det etableres en uavhengig internasjonal granskning av mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten begått på Sri Lanka.  Det vises til at myndighetene på Sri Lanka har vist liten vilje til å håndtere krigsoppgjøret på en måte som tilfredsstiller kravene fra FN, og ofrenes og de etterlattes behov for oppreisning og forsoning.

– Min juridiske bakgrunn sier at uten et rettsoppgjør, blir det heller ikke forsoning, sa Tveter. Dette ble fulgt opp fra flere i salen som også påpekte at en forsoningsprosess krever deltakelse fra begge sider. Det ble sagt at når situasjonen er slik at en av partene har slått den andre parten, er det problematisk at seierherren skal lede forsoningsprosessen og granske seg selv.

 – Hva er det som er feil med en internasjonal granskning? Har myndighetene noe å skjule, var spørsmål som ble stilt av flere i salen.

Den srilankiske ambassaden viste til rapporten fra egne myndigheter som avviser anbefalingen om internasjonal involvering i etterforskning av krigsforbrytelser på Sri Lanka.

– Vi har allerede en handlingsplan basert på anbefalingene fra vår interne forsoningskommisjon (LLRC) som vi er godt i gang med å implementere, sa representanten fra ambassaden i Oslo, som også mente at sammenlignet med mange andre land, hadde de fått til mye på 5 år i arbeidet med å bygge opp igjen et krigsområde.  Hun ba det internasjonale samfunnet om å gi myndighetene tid til å fullføre sin egen prosess.

– Vi vet best internt hvordan vi skal håndtere problemene på Sri Lanka. Vi trenger ingen innblanding utenfra.   

Bistand er fortsatt nødvendig

Balasingham benyttet anledningen til å opplyse de frammøtte om hvordan det tamilske diasporamiljøet er organisert på grasrota i Norget, og fremhevet at det tamilske diaspora har gått gjennom en transformasjon og at de nå følger en demokratisk ikke-voldelig linje.

– Tamilene i Norge har et fruktbart samarbeid med norske myndigheter i det utfordrende arbeidet med å fremskaffe troverdig informasjon om situasjonen på Sri Lanka, sa Balasingham, og  påpekte samtidig at det at Norge, sammen med flere bistandsaktører, nå reduserer støtten til Sri Lanka fordi landet klassifiseres som et mellominntektsland, kan bli dramatisk:

– Denne reduksjonen vil påvirke mange, og det er veldig synd, for bistanden er veldig nødvendig på Sri Lanka nå.  

Mer og bredere debatt

Det ble gitt mange innspill og stilt mange spørsmål fra publikum. Ved møtets slutt var det fremdeles mange fremmøtte som hadde mere på hjertet. I forsamlingen med tidvis store politiske motsetninger, virket det som det var unison enighet om en ting; ønsket om flere stemmer– og mere taletid. Det ble etterlyst deltakelse fra flere srilankiske diasporagrupper og flere utrykte at de også spesielt savnet muligheten til dialog med norske myndigheter. Den srilankiske ambassaden i Oslo hadde tidligere skrevet et kritisk brev til Utviklingsfondet hvor de stilte spørsmål om motivasjonen bak den annonserte møtet. At den Srilankiske ambassaden likevel stilte opp blant publikum og tok i mot spørsmål fra salen, ble satt pris på fra flere hold.