Du kan bidra

Vis solidaritet og hjelp folk ut av krisen du også, Vipps et beløp til 11714 eller send sms «bidra» til 2468 og gi kr 100.

Somaliland, den nordlige delen av Somalia, har i de siste månedene vært hardt rammet av tørke. FN anslår at om lag 4,7 millioner påvirket at krisen i Somalia. Onsdag 18. mai samles somalilendere til en solidaritetsaksjon til støtte for sine landsmenn.

Værfenomenet el Nño har herjet hardt det siste året. Flere land på det afrikanske kontinentet er rammet av tørke,  noe som har ført til svikt i avlingene og massiv død av husdyr. I Somalia er det særlig den nordlige regionen, Somaliland, som er rammet. Store deler av husdyrbesetningen har dødd som følge av tørke, og dette truer livsgrunnlaget til den nomadiske befolkningen.

"Jeg føler en nærhet til krisen hvor folk dør. Det er underlig å gå på kontoret i Norge, og ingen vet hva som skjer i mitt "hjemland". Jeg må bidra med det jeg kan, det er personlig. Jeg har familie der, " sier Jamal Diriye, leder fra Diasporaorganisasjonen SAMO.

Jamal er en av mange somalilendere som er bosatt i Norge, og som gjennom hele krisen har gjort en innsats for å samle inn penger til befolkningen i hjemlandet. Mens det internasjonale samfunnet har fått kritikk for å glemme krisen i Somalia, har somaliere i hele Norden samlet inn og sendt penger til en koordineringskomité satt ned av Somalilands regjering.

Solidaritetsaksjonen 18. mai sammenfaller med Somalilands nasjonaldag. Slik benytter somalilendere i Norge anledningen til å feire samtidig som de viser solidaritet med hjemlandet. Aksjonen er et ekstrabidrag utover det somalilenderne allerede bidrar med.

Det er en kjent sak at ulike diasporagrupper sender store pengesummer til familie og venner i sine opprinnelsesland. Globalt utgjør slike pengeoverføringer mer enn det som totalt gis i bistand. Utviklingsfondet har i mange år samarbeidet og støttet somalisk diasporagrupper i Norge, slik at deler av disse overføringer skjer i form av utviklingsprosjekter. Les mer om diasporas arbeid for utvikling.

Onsdagens aksjon vil skje i samarbeid med Utviklingsfondet, og de innsamlete midlene vil blant annet brukes til såfrø og husdyr.

Aksjonen arrangeres på Youngstorget i Oslo, onsdag 18. mai fra 15:00-20:00

Pressekontakt for somalisk diaspora: Jamal Diriye: 998 74 311 fodcade40@gmail.com

Pressekontakter for Utviklingsfondet:
Kari Helene Partapuoli, Daglig Leder: 900 27 241 kari.helene@utviklingsfondet.no
Alice Ennals, Koordinator for Diaspora- og Somalia: 918 98 649 alice@utviklingsfondet.no