Kvinnedagen:

Etter at Renoka lærte å sy og fikk hjelp til å starte en liten bedrift har hun fått mye høyere inntekter.
Etter at Renoka lærte å sy og fikk hjelp til å starte en liten bedrift har hun fått mye høyere inntekter.
Nå har Renoka tjent så mye på den lille bedriften sin at hun har fått råd tli å bygge sitt eget hus. Når huset blir ferdig skal hun flytte systua inn i første etasje.
Nå har Renoka tjent så mye på den lille bedriften sin at hun har fått råd tli å bygge sitt eget hus. Når huset blir ferdig skal hun flytte systua inn i første etasje.

Kvinnedagen 2013 er spesiell, fordi vi i år i tillegg feirer 100-årsjubileum for norske kvinners stemmerett. Norsk kvinnebevegelse har gjennom mange år kjempet en hard kamp for sine rettigheter.

De færreste land i verden har hatt en like sterk og innflytelsesrik kvinnebevegelse som i Norge. I mange samfunn er fremdeles kvinner plassert nederst på den sosiale rangstigen og har få muligheter til å påvirke sitt eget liv.

Sterk enke

Bli kjent med Renoka Rei, en av de sterke kvinnene som har satset hardt og skapt seg et selvstendig liv i det mannsdominerte Nepal.

Renoka er medlem i et kvinnekooperativ som blir støttet av Utviklingsfondets samarbeidsorganisasjon i Nepal, Mahila Jagaran Sangh ( MJS). Det er en kvinneorganisasjon, og alle i ledelsen er kvinner. De arbeider for å gi vanskeligstilte kvinner nye muligheter til å få et bedre og mer selvstendig liv.

Mannen til Renoka døde for 14 år siden, i et fall i de bratte åsene som omkranser huset der familien bor. Da hun ble enke, var hun gravid med datteren som nå er 13, og i tillegg har hun sønnen som er 14.

Den lille familien strevde med å få endene til å møtes. I et mannsdominert samfunn som det nepalske, støtte Renoka på mange utfordringer siden familien ikke hadde noe mannlig overhode.

En gylden sjanse

For syv år siden, fikk hun tilbud om å delta på et av kursene som Utviklingsfondets samarbeidsorganisasjon holdt. I løpet av 3 måneder lærte hun å sy, og etter kurset fikk hun halvparten av prisen på en symaskin i støtte.

Etter at Renoka fikk sin første symaskin, startet hun sin egen bedrift. Nå eier hun tre symaskiner, selger bra og har ansatt en til å hjelpe seg. I tillegg betaler MJS henne for å lære opp andre kvinner i området.

Renoka gleder seg over det hun selv har fått til. Men gleden er kanskje aller størst over at det stadig blir flere selvstendige kvinner, enten fordi de får opplæring eller fordi de får et lite lån til andre investeringer.

Undertrykte kvinner trenger din solidaritet. Støtt kvinner som Renoka i den krevende kampen for likestilling og kvinners selvbestemmelse.

Gi din støtte nå!