Klimatilpasning gjør det mulig for Maria Caspar Escobar å produsere kvalitetskaffe.
Klimatilpasning gjør det mulig for Maria Caspar Escobar å produsere kvalitetskaffe.

- I tørketiden er det ikke vann i brønnene våre. Da må vi be andre om vann og bære det hit. Mangelen på vann er det som bekymrer meg mest, forteller Maria.  

Hun er blant bøndene fra Huehuetenango som har mottatt støtte fra Utviklingsfondet til å styrke sin kaffeproduksjon. Vårt Guatemala-fond investerer i ulike prosjekter som gir stor avkastning for bøndene. Det er nå blitt bygget store vanntanker som gjør det mulig å spare på vannet som kommer med regntiden. Det gjør det mulig for kvinner som Maria å fortsette som kaffeprodusent i et endret klima.

Kaffeplanten er sårbar for klimaendringer 

Den aller beste kaffen dyrkes høyt oppe i fjellene, og vokser ikke hvor som helst. Det er en sårbar plante som er følsom for temperaturendringer. Kaffeplanten er nå hardt rammet av klimaendringer som gir oftere ekstremvær, mer pest og andre plantesykdommer samt flere skadedyr. En av de største utfordringene kaffeprodusentene i Guatemala forteller om er mangelen på vann.  

Klimatilpasning handler om tilpassede løsninger

Mangel på vann er kritisk når kaffebønnene er høstet inn. De må vaskes og renses, og uten vann er dette vanskelig å få til. Da må bøndene enten hente vann fra andre steder, eller ta med seg alle bønnene til områder med mer vann for å vaske dem der. Dette er tungt og dyrt, og det øker sjansen for at kaffebønnene blir ødelagt på veien.  

- Det handler om å finne de gode løsningene som gjør det mulig å tilpasse seg, forteller Jan Thomas Odegard, leder for Utviklingsfondet.  

- Det kan være tiltak som opplæring i nye og forbedrede landbruksteknikker, bedre forvaltning av jord, skog og vann samt støtte til å utvikle vanningsanlegg. Hvilke tiltak som trengs, vil variere fra sted til sted. Frøbanker som gir tilgang til gode såfrø som tåler mer, husdyr og beredskapsplaner er andre tiltak som hjelper. 

Kaffeplanten er en av de mest sårbare plantene vi har og tåler ikke store endringer i klima.

Kvinner inntar kaffemarkeder

Stadig flere menn fra Guatemala emigrerer til USA. Økende fattigdom og klimaendringer er blant grunnene. Kvinnene blir igjen for å ta vare på familien og må klare seg på egen hånd. Da er det kaffeplantasjene som kan sikre familien et godt liv med mat på bordet.

Josefa Eveliq Hernández er blant kaffeprodusentene som kom til Norge i fjor, for å selge kaffen fra Huehuetenango til Kjeldsberg Kaffe. Hun er den første kvinnen i sitt lokalmiljø som leder sine egne kaffekooperativ, støttet av Utviklingsfondet. Kaffekooperativene jobber for å bedre både økonomien, rettighetene og kaffekvaliteten for småbøndene i området.  

– Det er vanskelig å jobbe med kaffeproduksjon, fordi det krever en del muskelkraft. Noen ganger må jeg leie inn arbeidskraft, men det er jeg som tar ansvar for hele prosesseringen av kaffe, sier hun, og legger til at hun er stolt av å være kaffeprodusent. 

I vårt Guatemala-fond kan du være med å klimatilpasse kaffeplantasjene i Guatemala og sikre både kaffen og kaffebøndenes framtid.