Les mer

Forhandlere og tusenvis av sivilsamfunnsrepresentanter har imidlertid vært i full sving i mange dager allerede.

Shuttelbussene har gått kontinuerlig mellom hotellene i sentrum og konferanseområdet en time utenfor for å bringe deltakere til forhandlingsmøter og diverse side-events om aktuelle tema. For mange har det vært frustrerende dager. På åpningsdagen foreligger det et utkast til sluttdokument framfor politikerne som mange er mindre fornøyde med, Norge er blant landene som ønsker seg noe mer ambisiøst. Og organisasjonene er kritiske. I innlegget på vegne av organisasjonene på åpningen ble det uttrykt stor skuffelse over at de mektige menn og kvinner som nå er samlet ikke tar på seg oppgaven å redde planeten selv om de har muligheten. Men alt er heldigvis ikke beksvart.

– Jeg er faktisk ikke skuffet over prosessen, sier Suranjan Kodithuwakku som er i Rio på vegne av Utviklingsfondets partner Green Movement of Sri Lanka.

Han syns det beveger seg framover, om enn veldig sakte.

– Utkastet til sluttdokument er ikke 100 prosent men det har positive sider, forteller han, og trekker fram at dokumentet nå ser ut til å anerkjenne at matsikkerhet er en global utfordring.

 – I tillegg syns jeg flere Europeiske land har kommet med positive initiativer på veien mot en grønn økonomi. Jeg har absolutt håp.  

Suranjan deltok også på den forrige store Rio-konferansen i 1992. Miljøaktivisten presenterte da «Folkets rapport», laget av sivilsamfunnsorganisasjoner på Sri Lanka. Nå er han tilbake for å presentere en ny versjon om bærekraftig utvikling for Rio+20. Selv om han fortsatt har håp om et noe godt kommer ut av forhandlingene, er det noe som bekymrer han i Rio.

– Jeg syns sivilsamfunnet står veldig lite samlet her i Rio. Det skuffer meg. Vi burde samarbeide mer.