Utviklingsfondet i Etiopia

En av elevene på Garmam School i Somalia-regionen av Etiopia spiser skolemat i en av pausene.
En av elevene på Garmam School i Somalia-regionen av Etiopia spiser skolemat i en av pausene.

Det er lokale småbønder som dyrker maten og selger den til kooperativer som prosesserer og leverer mat til skolene. På skolene etableres matkomiteer som sørger for å lage maten og ha oversikt over nødvendig utstyr.

Gjennom dette prosjektet sikres det nå skolemat til 2000 barn. I løpet av 2018 vil prosjektet nå ut til hele 6000 skolebarn. I tillegg er de lokale småbøndene garantert at de får solgt varene sine. Det gir stabile inntekter over tid og er med på å bygge opp en lokal økonomi.

- Dette gir oss flere fordeler. Barna våre får mat på skolen, vi selger produktene våre og får inntekter. Dette bidrar til å styrke livsgrunnlaget vårt, forteller Halimo Abdi. Hun er en av bøndene som er med på prosjektet.

Tøffe forhold å dyrke mat i

Det testes stadig ut nye matplanter til prosjektet, for eksempel ulike varianter av bønner, kikerter, gulrøtter og lignende. Det er viktig å ha gode planter som tåler de klimatiske forholdene i det tørre området. Somali-regionen i Etiopia er hardt rammet av klimaendringer. Det kommer stadig oftere tørkeperioder som varer over lengre tid, noe som skaper store utfordringer for matproduksjonen.

Gjennom prosjektet har kooperativene også ordnet med enkle vanningssystemer slik at bøndene får tilgang til vann også utenom regntiden. Det gjør at de er i stand til å levere mat til kooperativet jevnlig uten at de er prisgitt ustabile regntider.  

- Skolematprosjektet skaper inntekt for lokale bønder som har et sted å selge det de produserer samtidig som barn slipper å gå sultne gjennom skoledagen. Prosjektet er med på å styrke verdiskapning i det lokale landbruket, sier Kari Helene Partapuoli, leder av Utviklingsfondet.

Det henger sammen

Mat, helse og utdanning må sees i sammenheng. Nesten halvparten av alle dødsfall blant barn under fem år skyldes underernæring. Nok og næringsrik mat er en forutsetning både for god helse og for evnen til å lære.

Skolemat er i seg selv et viktig insentiv til å sende barna på skolen i utgangspunktet. Dette er bærekraftig utvikling i praksis, og vi er spente på å se de langsiktige effektene av arbeidet.