Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

- Blir det uro rundt maten blir det uro rundt alt, sa leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.
- Blir det uro rundt maten blir det uro rundt alt, sa leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.
- Økt ulikhet gir også økt risiko for konflikt sa generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.
- Økt ulikhet gir også økt risiko for konflikt sa generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres.
Forsker ved PRIO Nils Petter Gleditsch var opptatt av å understreke at matproduksjonen har økt i takt med befolkningsveksten, og at det er færre konflikter i verden nå enn noen gang tidligere.
Forsker ved PRIO Nils Petter Gleditsch var opptatt av å understreke at matproduksjonen har økt i takt med befolkningsveksten, og at det er færre konflikter i verden nå enn noen gang tidligere.
Gunnar M. Sørbø uttrykte bekymring for at  at stadig flere land bygger ned kornlagrene sine og i stedet stoler på markedet for å sikre matforsyningen.
Gunnar M. Sørbø uttrykte bekymring for at at stadig flere land bygger ned kornlagrene sine og i stedet stoler på markedet for å sikre matforsyningen.

Kvelden startet med en introduksjon til tematikken av Nils Petter Gleditsch. Han jobber til daglig som forsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO), og har tidligere undersøkt hvordan landbruket påvirkes av konflikt – blant annet i artikkelen To Cultivate Peace: Agriculture in a World of Conflict. Gleditschs hovedbudskap: Verden har blitt et mye bedre sted. Matproduksjonen har økt i takt med befolkningsveksten, og det er færre konflikter i verden nå enn noen gang tidligere.

I panelet ellers satt Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres, Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI), Gunnar M. Sørbø.

Tørres mente at vi i dag ser en økt kamp om tilgangen til ressurser. Migrasjonsstrømmene øker og det jaktes på både jobber og ressurser. De fire store humanitære krisene vi har i dag (Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk, Syria og Irak) er politisk skapte og har enorme konsekvenser. Dagens konflikter og risikobilde understreker hvordan forsvaret må jobbe annerledes, og også hvordan sikkerhets-, utenriks- og utviklingspolitikk må sees i sammenheng.

- Våre verste spådommer har aldri slått til. Vi har alltid tidligere klart å øke produksjonen sa Sørbø og henviste til den grønne revolusjonen. Han har forsket på og skrevet om forholdet mellom matsikkerhet og sosial urolighet, blant annet i rapporten Food secutiry and social conflict fra 2014.

Sats på landbruket

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum argumenterte for å styrke landbruksbistanden.

- Det er så viktig å spre kunnskapen, sa Vedum. - Omtrent en tredjedel av maten som produseres i utviklingsland når aldri markedet. Forsyningslinjene må utbedres, og det må satses på god agronomi. FNs organisasjon for ernæring og landbruk sier at vi trenger å øke tilgangen til mat med mellom 60 og 70 % i årene som kommer. Kombinasjonen av at flere lever slik som vi gjør, med mye kjøtt i kostholdet og at befolkningen øker, skaper en utfordring for matproduksjonen.

- Politikkens oppgave er ikke bare å tenke samtid. Vi må tenke på generasjonsperspektivet. Det er et litt vestlig fenomen, at vi diskuterer på et altfor høyt nivå. Hva er de faktiske konsekvensene på bakken når temperaturen øker? En ting er sikkert, det vil aldri gå av moten å spise mat! Det er klokt å satse på matproduksjonen, og det bør være et mål i norsk bistandspolitikk å sikre at flere land kan øke sin matproduksjon.

Sørbø slo et slag for altruismen i utviklingspolitikken. - Det er viktig å støtte fattige folk uansett. Det handler ikke først og fremst om vår sikkerhet.

Flere eller færre kriser?

Uenigheten i panelet kom fram når det ble diskutert antallet alvorlige kriser verden opplever i dag. Mens Liv Tørres argumenterte for at verden ikke siden andre verdenskrig har opplevd flere kriser og flere flyktninger, sto Gleditsch på sitt innledende argument – det har aldri vært fredeligere i verden enn det er nå.

Sørbø uttrykte bekymring for en del av tendensene vi ser i verden i dag. Det er omtrent tomt i alle kornlagre fordi vi nå stoler på verdenshandelen, og finanssektorens rolle i prisvolatiliteten på landbruksprodukter er underkommunisert. I tråd med denne type tendenser er også landran blitt et økende problem. Flere stater leier ut store landområder til produksjon av mat- eller biodrivstoff. Ved slike utleieforhold tas det ofte ikke hensyn til lokalbefolkningen i området – og de kan dermed oppleve å miste sitt levebrød eller bli nødt til å flytte.

- Økt ulikhet gir også økt risiko for konflikt, sa Tørres. – Dette er en del av et større og mer komplekst bilde. 

- Blir det uro rundt maten blir det uro rundt alt, ifølge Vedum.

– Glem ikke parolene under den arabiske våren: Brød, frihet og sosial rettferdighet. Det største grunnlaget for sosial uro er ustabilitet, la han til.

Utviklingsfondet mener

Matsikkerhet er en forutsetning for stabil samfunnsutvikling og fredelig sameksistens. Tilgang til grunnleggende rettigheter som vann og mat er nødvendig sikkerhetspolitikk, og det bør reflekteres i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Debatt også på nett

Mens diskusjonen foregikk på Litteraturhuset var det samtidig stor aktivitet på Twitter. Her er noen av innleggene som ble delt med #Utviklingsmandag: