Under klimatoppmøtet i Durban før jul fikk jordbruk mye oppmerksomhet. Klimasmart jordbruk, som blant annet promoteres av Verdensbanken, forsøker å kombinere tilpasning til et endret klima, utslippsreduksjoner og økt matsikkerhet. Mange sivilsamfunnsnettverk og afrikanske land er sterke motstandere av denne modellen. Utviklingsfondet mener det er behov for en bedre forståelse for klimasmart jordbruk, arbeidsprogrammet for jordbruk som ble diskutert i Durban og farene de kan representere for matsikkerheten til bønder i utviklingsland.

 Innledninger ved:
Aksel Nærstad, Utviklingsfondet
Theresa Anderson, The Gaia Foundation, UK
Ulrich Hoffmann, UNCTAD (FNs konferanse om handel om utvikling)

Paneldebatt med:
Norad, Utviklingsfondet, Landbruks- og matdepartementet, The Gaia Foundation UK og UNCTAD.
Ordstyrer Andrew Kroglund, Utviklingsfondet.

7. mars
Miljøhuset, Grensen 9B, Oslo
Konferansesenteret i 6. etg.
09.00-12.30
Kaffe serveres fra 08:30, lønsj serveres 12:30-13.00.
Hvis du vil ha lønsj må du melde deg på til anders@utviklingsfondet.no innen 5. mars.

Møtet foregår på engelsk.