Kjære medlemsorganisasjoner og andre bistandsaktører og interesserte!

Bistandstorget i samarbeid med Utviklingsfondet inviterer til seminaret Diasprenører- Diaspora som brobyggere for bærekraftig business? Et seminar om modeller, eksempler og muligheter.  20. desember. Ordstyrer er Alice Ennals fra Utviklingsfondet.

Seminaret ønsker å sette fokus på hva som skal til for at Diaspora kan lykkes som entreprenører som kan bidra til sysselsetting og økonomisk vekst i opphavsland. Temaet er i vinden og vi ser at flere land i sør ønsker å tilrettelegge for at Diaspora kan bidra med kompetanse, nettverk, kunnskap og investeringer.  Men hva er egentlig suksessfaktorene? Dette ønsker vi å belyse og har invitert businesskonsulenter og diasprenører til å dele erfaring og gi konkrete råd til de som har en grunder i magen. Etter innledningene fra  er det rom for spørsmål og diskusjon. Seminaret vil dels være på engelsk og dels på norsk.

Målet med seminaret er å inspirere deltakere med eksempler og konkret kunnskap og råd fra inn og utland om hva som skal til for å lykkes som diasprenør. Skape et forum for diskusjon og kontakt, og hvis interesse å planlegge et oppfølgingsforum i 2012.

Mer informasjon om seminaret er vedlagt. Påmelding skjer på våre nettsider. Meld meg på her Påmeldingsfrist 18. desember.

Vi minner også om at Bistandstorget nå er å finne på Facebook. Vi blir gladere jo flere som liker oss!

Informasjon om alle arrangementer, samt mulighet for påmelding: www.bistandstorget.no. Programmet for neste semester kommer snart!