Norske myndigheter er opptatt av å fremme utviklingslands selvstendighet og sikre deres sosiale og økonomiske vekst. Norge vil være en forkjemper for urfolks rettigheter, og motvirke skjev maktfordeling i landene i sør. Men er dette forenlig med Norges egne interesser?

Tegneserien Kakofoni undersøker om de mange stemmene i norsk utviklingspolitikk er samstemte, eller en kakofoni av ulike interesser.

Vi spør:

Hvordan blir bistandspengene brukt i Malawi?
Hva slags følger får oljefondets investeringer i Guatemala?
Er Norge egentlig regnskogens redningsmann?

Få den tilsendt i posten

Under følger et utdrag, hele tegneserien kan lastes ned som pdf her.
Du kan også få tegneserien tilsendt i trykket utgave. Våre trykksaker kan bestilles her.

Dette var bare et utdrag. Hele tegneserien kan lastes ned her.