Støtt vårt arbeid

Bidra nå! Send sms "utvikling" til 2468 og gi 200 kr.

Ambassadør Andreas Gaarder deltok på lanseringen av det nye prosjektet.
Ambassadør Andreas Gaarder deltok på lanseringen av det nye prosjektet.
Knut Andersen er glad for å kunne lansere prosjektet som vil gi hjelp til nesten 60 000 mennesker.
Knut Andersen er glad for å kunne lansere prosjektet som vil gi hjelp til nesten 60 000 mennesker.

Nesten 60 000 mennesker sårbare mennesker i Somali- og Oromia-regionen av Etiopia vil nås av prosjektet. Dette er områder som er hardt rammet av klimaendringer og stadig tørke.

Prosjektet ble lansert torsdag 22. februar. Ambassadør Anders Gaarder ved den norske ambassaden i Etiopia ba organisasjonene innstendig om å gjøre det de kan for å minske effektene av tørken som ekspertene mener vil ramme blant annet disse områdene i 2018.

Kriser kan forebygges

Fattige land som Etiopia har bidratt minst til klimaendringer, men rammes aller hardest. Når tørke og sult rammer må det gis nødhjelp. Men nødhjelp løser bare de akutte problemene. Det gjør lite for å løse de langsiktige. I tillegg er det svært dyrt. 

Det er mulig å forebygge kriser, og det er nettopp det dette prosjektet fokuserer på. Fra før så samarbeider Utviklingsfondet, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp om nødhjelp til tørkerammede områder i samme region. Nå skal en langsiktig satsing på matproduksjon og kriseberedskap gjøre at krisene ikke rammer like hardt. Ved å være godt forberedt kan skadene fra flom og tørke begrenses.

Lokalbefolkningen vil kunne dyrke mer mat gjennom tilgang til oppdatert kunnskap om god agronomi, nye vanningssystemer og forbedret dyrehelse. I tillegg skal det være fokus på forberedelse til klimaendringer gjennom å utvikle tidlige varselssystemer for ekstremvær, forbedre tilgang til vann og tilgang til alternative inntektskilder.

- Vi har lykkes når lokalbefolkningen her ikke lengre trenger bistand når ekstremvær rammer, fordi de er forberedt på klimaendringene og kan løse problemene selv, sier Knut Andersen, Utviklingsfondets regionaldirektør for Afrika. 

- Dette prosjektet vil forbedre livet for mange fattige husdyrnomader som bor i svært ugjestmilde områder, avslutter Knut.