Såfrøaksjonene arrangeres av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket har 17 medlemsorganisasjoner fra landbruk, bygdeinteresser, miljøbevegelsen, solidaritetsorganisasjoner samt butikkjeden Coop.
Såfrøaksjonene arrangeres av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket har 17 medlemsorganisasjoner fra landbruk, bygdeinteresser, miljøbevegelsen, solidaritetsorganisasjoner samt butikkjeden Coop.

GMO er en forkortelse for genmodifisert organisme. Gjennom genmodifisering endres plantenes egenskaper i et laboratorium, for eksempel kan et gen fra en bakterie settes inn i en gris. De globale matgigantene bruker GMO til å få større kontroll over matkjeden. Dagens GMOer er usikre, unødvendige og uønsket. Nå har du mulighet til å så frøene for en fortsatt GMO-fri framtid i Norge!

Stadig nye søknader

I Norge er GMOer ikke tillatt som mat enda, og det er hverken lov å dyrke GMOer eller å importere dem. Men søknader om å få tillatelse kommer stadig inn til norske myndigheter.

Det er viktig å markere motstand mot GMO, ettersom det råder stor usikkerhet rundt slike organismer. Samtidig bør vi sette søkelys på det større mangfoldet av plantesorter som danner grunnlaget for planteforedling og matproduksjon, og som det gjelder å bevare og bruke hvis vi skal klare å mette alle uten å skade miljøet.

Les mer om GMO på våre temasider.

Tre aksjoner

I mai arrangeres det såfrøaksjoner mot GMO på tre forskjellige steder.

Møt opp og vis din støtte til naturlig matproduksjon.

Her følger med informasjon om de tre aksjonene.

Torsdag 22. mai: såfrøaksjon på Bygdø Kongsgård

Sted: Gårdsbruket på Bygdø Kongsgård, Oslo

Tid: kl 18-20

Program 

18.00: Velkommen ved Jan Tore Sørsdal, forvalter på Bygdø Kongsgård og Regine Andersen, koordinator av Nettverk for GMO-fri mat og fôr og daglig leder for Oikos Økologisk Norge.

Introduksjon av kveldens ordstyrer Valgerd Svarstad Haugland 

Appeller:

 • Nils T. Bjørke, leder, Norges Bondelag
 • Kathrine Kleveland, leder, Norges Bygdekvinnelag
 • Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet
 • Bjarne Rask Thomsen, adm.dir. Denofa
 • Hans Jürgen Schorre, seniorrådgiver, Kirkerådet
 • Kari Gåsvatn, journalist og kommentator, Nationen 

Musikalsk innslag:

Allsang ved Kari Klev og Ivar Lien, unge bønder fra Flesberg

19.00: Innledning ved bonde og plantearvenprisvinner Johan Swärd om sortene som skal sås og kunsten å så. 

Vi ‘marsjerer’ ned til en fin åkerlapp sentralt på gården, får utdelt caps med påskrift ‘Så framtiden!’ og organiseres for såfrøaksjonen etter gammelmåten med breisåing i manngard. På denne måten sår vi frøene for en GMO-fri framtid i Norge.

Etterpå blir det lett servering på Bygdø Kongsgårds besøkstun.

Lørdag 24. mai: såfrøaksjon på Ommang Søndre, Ådalsbruk i Løten

Sted: Ommang Søndre, Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk

Tid: Kl. 11

Program

Sidsel Børresen ønsker velkommen fra GMO-nettverket og sier litt om nettverkets arbeid.
 

Appeller:

 • Bente Elin Lilleøkseth, ordfører i Løten, AP
 • Trond Gjessing, leder i Birøkterlaget
 • Kari Helene Partapouli, daglig leder, Utviklingsfondet 

Såing på jordet.

Bevertning og ellers sosialt samvær på gården. Mulighet for å få kjøpt gårdsprodukter.

Søndag 25. mai er det såfrøaksjon på Alm Østre, i Stange

Sted: Alm Østre, Almsgutua 59, 2335 Stange

Tid: Kl. 11 - 12 -16

Program 

Kl 11:00 velkomst ved Pierre Adrien Sachot, Administrerende direktør, Stiftelsen Alm Østre

Appeller: 

 • Margrete Nøkleby, organisasjonssjef i Hedmark Bondelag
 • Karin Andersen, SV-representant for Hedmark på Stortinget
 • Helene Lind Jensen, fagleder for matpolitikk i Natur og Ungdom

Kl 11:30 Vi går ut på jordet og sår frø av gamle tradisjonssorter

Kl 12:00 - 16:00 ÅPEN DAG med mat, aktiviteter for barna og musikk

Arrangør for såfrøaksjonene er Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket består av Biologisk-dynamisk Forening, Coop Norge Handel, Debio, Framtiden i våre hender, Greenpeace, Miljøvernforbundet, Natur og Ungdom, Norges Birøkterlag, Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk landbrukssamvirke, Naturvernforbundet, Oikos – Økologisk Norge, Spire og Utviklingsfondet.