Les mer:

Utviklingsfondet er medlem i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Dette er en bred allianse av solidaritets-, bonde- og miljøorganisasjoner og Coop Norge handel.
Utviklingsfondet er medlem i Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Dette er en bred allianse av solidaritets-, bonde- og miljøorganisasjoner og Coop Norge handel.

I år arrangeres det såfrøaksjoner mot GMO på tre gårder på østlandet og i Bjørvika i Oslo. Alle stedene tilbys et variert og mangfoldig program med blant annet appeller, bevertning, filmframvisning og levende musikk. Følgende steder arrangeres det såfrøaksjon i år:

Lørdag 25. mai, Dørum gård, Vang/Hamar,
Søndag 26. mai, Alm Østre, Stange,
Torsdag 6. juni, "Herligheten", Bjørvika Oslo.

På Dørum gård kommer Hamarbiskop Solveig Fiske, stortingspolitiker Karin Andersen (SV) og musiker Geirr Lystrup.

Problematisk teknologi

Etter et tiår med kommersiell dyrking av GMO er det fremdeles bare to egenskaper som dominerer, nemlig motstandsdyktighet mot sprøytemidler og resistens mot noen insekter. Dagens genmodifiserte planter møter ikke behovene til småbønder i utviklingsland og er heller ike.

Det er også lite kunnskap om de mulige helsemessige skadevirkningene av å spise genmodifisert mat. De mest sannsynlige helseplagene genmodifisert mat kan medføre er allergi, mat-intoleranse og stoffskifteendringer. I tillegg har dyrking av GMO reist en rekke miljøbekymringer som tap av biologisk mangfold og utvikling av sprøytemiddelresistens hos ugras.

Bør ikke være et bærende element

Rapporter fra FN og Verdensbanken konkluderer med at genteknologi ikke bør bli et bærende element i verdens framtidige matproduksjon. I fjor forbød regjeringen genmodifisert raps, men fremdeles ligger uavklarte søknader om godkjenning fra store multinasjonale selskaper på regjeringens bord. Søknadene gjelder mais som er genmodifisert for å tåle sprøytemidler og potet som er genmodifisert til å få endret stivelsesinnhold til bruk i industrien.

Forbrukere og bønder står sammen

Forbrukere og bønder står sammen i denne aksjonen som arrangeres av Nettverk for GMO-fri mat og fôr - La det gro uten GMO.

Det er fjerde året såfrøaksjoner blir arrangert i Norge. Nå foregår slike aksjoner i en rekke europeiske land. Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 18 bonde-, miljø og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge handel.

Velkommen til såfrøaksjon!

Lurer du på noe: Kontakt Bell Batta Torheim i Utviklingsfondet, 41 12 34 04, bell@utviklingsfondet.no