Les mer om GMO

I år deltar fem gårder på såfrøaksjonen for å markere motstand mot genmodifisert mat. Det arrangeres såfrøaksjoner både lørdag 19. mai, søndag 20. mai og søndag 2. juni. På alle arrangementene blir det appeller, felles såing og lunsj.

Her kan du finne mer informasjon om de ulike gårdene og program for dagen:

Ommang Søndre 19. mai

Holli Mølle 20. mai

Arstun 20. mai

Alm Østre 20. mai

Aschim Mølle 2. juni

Husk påmelding til saaframtiden@gmail.com innen 16. mai.

Hvorfor trenger vi en såfrøaksjon?

Per i dag er ingen GMO-er godkjente for bruk i Norge. Nå ligger det søknader inne fra Monsanto og BayerCropScience om import av GMO-mais, som regjeringen fortsatt ikke har tatt standpunkt i - til tross for at det er snart 4 år siden søknadene kom. Å godkjenne disse maisene vil være noe helt nytt i Norge, og det vil bryte en viktig barriere. En godkjenning vil også være i strid med den norske genteknologiloven som stiller krav om at genmodifiserte sorter skal ha samfunnsmessig nytte og bidra til bærekraftig utvikling for å bli godkjent i Norge.

Vi må bevare vårt biologiske mangfold og vise at det er bred motstand mot GMO i Norge.

Les mer om GMO.

Har du spørsmål om aksjonen, ta gjerne kontakt med Bell Batta Torheim i Utviklingsfondet: bell@utviklingsfondet.no / 41 12 34 04.