Tusenvis av ungdommer ga i oktober 2014 en dag av sin utdanning for å jobbe og tjene penger som nå brukes for å hjelpe andre som ikke er like heldige. I november i fjor besøkte 15 år gamle Helena Martinez Hersvik Etiopia, og fikk se hvordan det går med arbeidet. Her er hennes reisebrev:

I november var jeg så heldig å få besøke Etiopia. Sammen med Utviklingsfondet og etiopiske Women’s Support Association besøkte jeg tre prosjekter som er finansiert av norske elver. Pengene fra Operasjon Dagsverk i 2014 går nemlig til Utviklingsfondets prosjekt kalt «Mitt liv, mine valg».


Mange skoler i Etiopia får støtte fra penger norske elever tjene inn under Operasjon Dagsverk i 2014. Helena besøkte noen av dem.

Vi reise langt ut på landsbygda. Det gikk esler, geiter, kyr og kameler langs veiene. Jeg så folk som bar på tunge bører med ved og vann over lange avstander. For meg var dette en veldig annerledes verden, og viste at utdanning og trygghet ikke er noe vi kan ta for gitt. Jeg besøkte Yelene General primary school. Møtet med elevene var gripende. Barna var yngre enn meg, men de hadde et stort mot og stor besluttsomhet. Jeg møtte en 13 år gammel gutt som ville bli arkeolog, tre 12 år gamle jenter som ville bli leger og en 14 år gammel jente som ville bli advokat. Og alle sammen elsket matte! Jeg er sikker på at ungdom som disse vil endre sine liv og bli en positiv kraft for hele landet – bare de får mulighet til å fullføre utdannelsen og mulighet til å forfølge sine drømmer.


Helena opplevde at mange av barna og ungdommene hun møtte på skoler i Etiopia hadde både mot og stor beslutsomhet.

Dagen etter fikk jeg møte to andre skoler som støttes gjennom Operasjon Dagsverk. En i Sefi Beret og en annen i Abay Atir. Jeg møtte også to grupper med unge jenter som møttes for å lære om hvordan man driver bedrifter. Jeg følte meg veldig velkommen i deres selskap. Jeg så tydelig hvor viktig det er å ha valgmuligheter – akkurat som jeg har. Valgfrihet er ikke alltid noe som kommer av seg selv – ofte krever det hardt arbeid og besluttsomhet – men da kan det gi både nye muligheter og positive endringer. Prosjektet «Mitt liv, mine valg» vil gi denne typen endringer og muligheter til jenter i avsidesliggende landsbyer – i dette landet som er blant verdens fattigste, men samtidig fantastisk vakkert.

Jeg gleder med til å dra tilbake til Etiopia for å møte vennene jeg fikk der – og for å høre flere historier om deres liv og deres valg.

Reisen endret meg, og jeg er evig takknemlig for at jeg fikk møte disse menneskene som beveget mitt hjerte og fikk meg til å innse at valgene jeg tar, kan ha betydning også utenfor mitt eget liv.


Også eldre ungdommer får hjelp. Disse jentene har fått opplæring i drift av selskaper.

Jeg vil jobbe for å sikre like rettigheter og like valgmuligheter for gutter og jenter over hele verden – slik at de selv kan velge hvordan de ønsker å leve sine liv. Jeg så det gode arbeidet som blir gjort, og derfor har jeg blitt medlem av Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon Spire – jeg håper mange andre ungdommer vil gjøre det samme!

Vennlig hilsen
Helena Martinez Hersvik (15), Asker