Les mer om aksjonen:

Kathrine Kleveland (i rødt), Koordinator for nettverk for GMO-fri mat og fôr, holder appell for statssekretær i UD, Erik Lahnstein (Sp). Til høyre for statsråden står Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund, Informasjonssjef i Utviklingsfondet og Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.
Kathrine Kleveland (i rødt), Koordinator for nettverk for GMO-fri mat og fôr, holder appell for statssekretær i UD, Erik Lahnstein (Sp). Til høyre for statsråden står Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet, Andrew Kroglund, Informasjonssjef i Utviklingsfondet og Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.
Kathrine Kleveland viser frem sin t-skjorte med kampanjens slagord:
Kathrine Kleveland viser frem sin t-skjorte med kampanjens slagord: "Jeg elsker genteknologiloven".
Utviklingsfondet var sterkt representert under demonstrasjonen. Fra venstre Siv Helén Strømland, informasjonsrådgiver i Utviklingsfondet, Julia Dahr, leder i Spire (bak), Siri O. Kvalø, organisasjonssekretær i Spire og Frauke Heivand, politisk nestleder i Spire.
Utviklingsfondet var sterkt representert under demonstrasjonen. Fra venstre Siv Helén Strømland, informasjonsrådgiver i Utviklingsfondet, Julia Dahr, leder i Spire (bak), Siri O. Kvalø, organisasjonssekretær i Spire og Frauke Heivand, politisk nestleder i Spire.
Også utenriksminster Jonas Gahr Støre (Ap) fikk overrakt t-skjorte med påskriften
Også utenriksminster Jonas Gahr Støre (Ap) fikk overrakt t-skjorte med påskriften "Jeg elsker genteknologiloven". Her sammen med Bell Batta Torheim, Utviklingsfondet og Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Nettverk for GMO-fri mat og fôr, som Utviklingsfondet er en del av, demonstrerte mandag 30. januar mot godkjenning av genomodifisert mais og raps i Norge. De internasjonale selskapene Monsanto og Bayer CropScience har søkt om å innføre disse artene. En avgjørelse i regjeringen er ikke langt unna.

Nettverket krever at den norske genteknologiloven må legges til grunn. Loven sier tydelig at kun GMOer som bidrar til bærekraftig utvikling og er samfunnsnyttige skal bli godkjent. Derfor er kampanjens slagord ”Jeg elsker genteknologiloven”.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Erik Lahnstein (Sp) kom ut for å møte demonstrantene og for å høre appellen til Kathrine Kleveland, leder av Bygdekvinnelaget og koordinator for Nettverk for GMO-fri mat og fôr.

- Det er ingen politiske, juridiske eller faglige grunner til å godkjenne genmodifisert mat. Vi vil ikke ha genmodifisert mat i norske butikker, og vi har belegg for å kunne si nei gjennom dagens norske lovverk, sa hun.

Lahnstein fikk også overrekt ei t-skjorte med påskriften ”Jeg elsker genteknologiloven”.

- Norges genteknologilov regnes av mange som verdens beste siden den i tillegg til helse og miljø tar hensyn til etikk, bærekraft og samfunnsnytte. Selger vi genteknologiloven så billig at den ofres for to maistyper som tåler sprøytemidler?, spurte Kleveland i appellen.

Lahnstein understreket at GMO- saken er vanskelig for regjeringen, og at det er derfor saken enda ikke er avgjort etter å ha ligget til behandling i over 3,5 år.

- Det er ikke et sterkt ønske fra vår side om å godkjenne GMO-mais, men det er også politiske og juridiske og politiske hensyn å ta, sa han.

Etter demonstrasjonen gikk Kleveland sammen med Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet og Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund, i møte med statssekretæren.

Arrangør av demonstrasjonen var Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket består av 16 miljø-, bonde- og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge Handel.