Utviklingsfondet har støttet fattige i Etiopia i mange år. Arbeidet er kanskje mer tidsriktig og nødvendig enn noen gang.
Utviklingsfondet har støttet fattige i Etiopia i mange år. Arbeidet er kanskje mer tidsriktig og nødvendig enn noen gang.

Krisen i Etiopia er syklisk. Tørken rammer med jevne mellomrom, men de siste årene har tilfellene av alvorlig tørke kommet hyppigere og hyppigere. Befolkningen kjenner klimaendringene på kroppen. Det anslås at en femtedel av landets befolkning vil ha behov for matvarehjelp i året som kommer. Når regnet nå har sviktet tre sesonger på rad, har de ikke mer å gå på.

Det er den østlige delen av landet som er hardest rammet, og da særlig Afar og Somali-regionene. Hundretusenvis av husdyr har dødd. En stor andel av befolkningen i Afar og Somali er pastoralister (husdyrnomader) og er helt avhengig av husdyr for å overleve. Når dyrene dør mister de sitt livsgrunnlag. Nå er menneskene prisgitt matutdeling for å overleve. Mange har forlatt hjemme sine, og slått seg ned på steder der lokale myndigheter eller de store nødhjelpsorganisasjonene deler ut mat og vann.

Nye tiltak for de tørkerammede

I disse områdene har Utviklingsfondet jobbet i mange år. Da vi i fjor så de alvorlige konsekvensene tørken ville få, var vi raskt ute med å omdisponere noen midler fra langsiktig utviklingsarbeid, slik at vi kunne svare på de akutte behovene i området. Det er kjøpt inn dyrefôr, både husdyr og mennesker har blitt vaksinert. Det er også delt ut matvarerasjoner til de aller mest sårbare, som barn og gravide kvinner. I april 2016 fikk vi friske midler fra Utenriksdepartementet. Dermed går vi nå i gang med nye tiltak for de tørkerammede i samarbeid med Kirkens Nødhjelp, Flyktninghjelpen og Norsk Folkehjelp.

Kriser, som tørken i Etiopia, synliggjør behovet for langsiktig utviklingsarbeid. Det langsiktige, tålmodige arbeidet gjør nemlig befolkningen bedre i stand til å takle tørke og et mer uforutsigbart klima. Matutdeling dekker et prekært behov og hindre at hundretusener av mennesker dør, men for at de tørkerammete menneskene skal få bygd opp livsgrunnlaget sitt igjen trengs det helt andre tiltak. Det vil ta mange år før antallet husdyr er tilbake på sitt vanlige nivå. Beiteområdene er utarmet, og flere pastoralister går over til å drive jordbruk i tillegg til husdyrholdet.

Må tilpasses et tørt klima

Jordbruksproduksjonen må tilpasses et stadig tørrere og usikkert klima. I tørre landskap betyr det å finne enkle løsninger for å ta vare på regnvannet, som å lage voller som gjør at jorden holder bedre på fuktigheten. I tillegg vil viktige tiltak være å bytte til lokalt tilpassete såfrø, som takler et tørt klima og å dyrke flere ulike planter slik at sårbarheten reduseres.

Dette er metoder Utviklingsfondet har benyttet i mange år. Selv om tørken er for alvorlig til at avlingstap og husdyrdød kunne vært unngått, ser vi at konsekvensene kunne vært enda større hvis ingen tilpasningstiltak hadde vært iverksatt. I Tigray, hvor Utviklingsfondet har jobbet i mange år med rehabilitering av landområder med dårlig jord, har ikke tørken bitt seg fast på samme måte som tidligere.

80% avhenger av landbruk

Utviklingsfondets arbeid i Etiopia er kanskje mer nødvendig og tidsriktig enn noen gang. Når 80 prosent av befolkningen er avhengig av landbruket for å overleve, må også utviklingsinnsatsen rettes mot denne sektoren. Det er der det største potensialet for vekst og fattigdomsreduksjon ligger. Vi er klare for fortsatt innsats.

Skrevet av Elin Cecilie Ranum,
leder for Policy- og informasjonsavdelingen

Gi din støtte til fattige småbønder som trenger hjelp gjennom krisetider.  Send sms "bidra" til 2468 og gi kr 100.  Din støtte endrer liv.