Via Campesina feirer organisasjonens 20 års jubileum med å forsterke arbeidet for matsuverenitet som et positivt alternativ til ødeleggelse av naturressurser, sult og fattigdom. Via Campesina lanserte matsuverenitet under verdens mattoppmøte i 1996. Da var det få som visste hva det var. Innholdet i matsuverenitet er videreutviklet, og nå er det det grunnleggende prinsippet for landbruks- og matpolitikk for hundrevis av sosiale bevegelser og organisasjoner over hele verden. Via Campesina representerer alene over 200 millioner småskala matprodusenter i 70 land. I tillegg arbeider nå et stort antall fagforeninger, kvinneorganisasjoner, miljø-, solidaritets- og utviklingsorganisasjoner over hele verden for å fremme og realisere matsuverenitet.

Agroøkologi har vært brukt i flere tiår som betegnelse på et mangfoldig og bærekraftig landbruk som spiller på lag med naturen og baserer seg på lokale ressurser. Men det er først de siste årene at betegnelsen har blitt tatt i bruk av et stort antall organisasjoner. Antallet øker for hver dag. Kongressen til Vias Campesina vil bety kraftig styrking av arbeidet for et agroøkologisk landbruk. Kongressen var samlet om å fremme agroøkologi som den formen for landbruk som kan produsere nok og sunn mat, ta vare på naturressursene, bidra til å redusere klimaendringene og sikre rettferdige sosiale forhold.

Jakarta-appell

Deltakerne på kongressen til La Via Campesina gikk i grundig inn på en rekke tema gjennom gruppe- og plenumsdiskusjoner. Ett resultat av disse diskusjonene var Jakarta Call, appellen fra Jakarta.  Der streker Via Campesina opp sine visjoner for en annen, bærekraftig og rettferdig verden og peker ut noen sentrale områder for arbeidet framover.  Matsuverenitet og agroøkologi står i sentrum i oppropet. Samtidig streker det opp visjoner og målsettinger på innenfor områder som delvis er en del av arbeidet for matsuverenitet og agroøkologi, men som også kommer i tillegg; kamp mot vold mot kvinner og all kvinneundertrykking, arbeidet for rettferdig og bærekraftig økonomier, mot transnasjonale selskaper som ødelegger miljø og levekår, for å beskytte fellesgoder, for rettferdig handel, mot WTO og bilaterale frihandelsavtaler, for bønders rettigheter mm. Det er vell verdt å lese dokumentene fra kongressen til Via Campesina grundig. Det som en er blitt enige om på kongressen vil sette spor etter seg i årene framover. Via Campesina sin 20 årige historie er det beste beviset for det.

Les uttalelser og reportasjer, og se film og bilder fra kongressen på www.viacampesina.org