Av de 6360 unge som har mottatt støtte for å komme tilbake på skolen har 96%, fullført, eller er i ferd med å fullføre, grunnskoleutdanningen sin. Foto: Aina Grødahl, 2006
Av de 6360 unge som har mottatt støtte for å komme tilbake på skolen har 96%, fullført, eller er i ferd med å fullføre, grunnskoleutdanningen sin. Foto: Aina Grødahl, 2006
6420 ungdom i alderen 13- 19 år har fått opplæring i 30 ulike yrker. Foto: Aina Grødahl, 2010
6420 ungdom i alderen 13- 19 år har fått opplæring i 30 ulike yrker. Foto: Aina Grødahl, 2010

Tar igjen tapt skolegang

Ungdom har vært hardt rammet av konflikten på Sri Lanka. Mange har vært nødt til å slutte på skolen. Med pengene som ble samlet inn har Utviklingsfondets partnere tilbudt opplæring til ungdom som av ulike grunner har sluttet på skolen for at de skal kunne ta igjen det tapte og fullføre skolegangen. Av de 6360 unge som har mottatt støtte for å komme tilbake på skolen har 96%, fullført, eller er i ferd med å fullføre, grunnskoleutdanningen sin. For å få ungdommene til å bli i skolen har man fokusert på å inkludere unge med lærevansker, ansette lærere med erfaring fra psykososial veiledning og gi støtte til skolemateriell.

Lærer seg et yrke

Mange unge på Sri Lanka har mistet familie og venner i konflikten. Mange har begynt å jobbe for å kunne forsørge seg og sine. Andre har deltatt i krigføring og trenger støtte for å reintegrere seg i samfunnet. Myndighetene har startet store infrastrukturprosjekter øst i landet noe som har gitt økte muligheter for arbeid for de som bor der. Med dette som bakteppe har OD-prosjektene gitt 6420 ungdom i alderen 13- 19 år opplæring i 30 ulike yrker. Eksempler på kurs som har blitt gitt er snekring, matforedling, data, sveising, skjønnhetspleie, reparasjoner og service. Spørreundersøkelser viser at de fleste av kursdeltakerne enten har fått seg jobb eller startet et foretak på egenhånd.

Samler ungdom for fred

Det er tre store etniske grupper på Sri Lanka; singalesere, tamiler og muslimer, og to språk; tamil og singalesisk. Organisasjonene i OD –prosjektene jobber med å samle ungdom til å arbeide for fred, blant annet gjennom å skape møteplasser for ungdom med ulik etnisk bakgrunn.

4100 ungdom har fått språkkurs slik at de kan snakke sammen på tvers av ulik bakgrunn og etnisk tilhørighet. Språkopplæring har blitt inkludert i alle yrkesopplæringsprogrammene som en obligatorisk del.  Gjennom utvekslingsprogrammer har ungdommene fått besøke hverandres prosjekter og lært fra hverandre. Over 100 utvekslingsprogrammer med til sammen om lag 5000 deltakere har blitt organisert.

Alle organisasjonene har egne ungdomsklubber, hvor ungdom har deltatt i sportsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og lært om hvordan de skal ta vare på miljøet. Hvert år samles ungdomsklubbene og arrangerer en ungdomsfestival. 134 ungdomsklubber er opprettet for 7451 medlemmer. Disse bringer ungdommene sammen på tvers av etnisitet, religion og språk.

En ny begynnelse ved prosjektenes slutt

Prosjektet som ble finansiert av pengene fra Operasjon Dagsverk 2003 ble avsluttet i desember 2011 og pengene er nå brukt opp. Men avslutningen er nøye planlagt gjennom flere år og markerer mest av alt en ny begynnelse. De Sri Lankiske organisasjonen har kommet styrket ut av OD-samarbeidet og har opparbeidet seg nødvendig erfaring og kompetanse for å videreføre prosjektene som ble startet i 2004. Alle de involverte partnerne, med unntak av én, har skaffet finansiering for å fortsette det viktige arbeidet for ungdom på Sri Lanka.