Utviklingsmandag

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.

Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.

Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag

Med Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) er Norge investert i omtrent to prosent av alle verdens børsnoterte aksjer. Hvordan kan Oljefondet bidra til at utviklingsland kommer seg ut av fattigdom? Finansminister Siv Jensen har tatt til orde for å legge ned etikkrådet, og heller la Norges Bank ta over vaktbikkjerollen. Risikerer vi da at butikk tar over for etikk? Eller kan forvaltningsansvaret bli bedre ved å samle alt på ett sted?

Samtidig melder Oxfam om stadig økende forskjeller – de rikeste 85 personene i verden har nå like mye rikdom som halvparten av verdens befolkning. Og forskjellene øker stadig. Har økte forskjeller i samfunnet egentlig noe å si? Hvordan kan investeringer i fattige land bidra til at flere mennesker kommer seg ut av fattigdom? Og ikke minst: Hvordan skal vi få politikerne til å prioritere det?

I panelet:

Paal Bjørnestad, statssekretær i Finansdepartementet (FrP)
Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Dag O. Hessen, Professor ved UiO og medlem av Etikkrådet
Arild Hermstad, leder for Framtiden i vår hender

Ordstyrer: Andrew Kroglund, leder for informasjons- og politikkavdelingen i Utviklingsfondet

Tid og sted: mandag 2. juni kl. 17:00, Litteraturhuset (Kjelleren)

Her finner du event på Facebook - meld deg på og inviter en venn!