Vi i Utviklingsfondet satser på selvstendighet og styrkede rettigheter for jenter i to av verdens fattigste land i årets søknad til OD.

Mitt liv, mine valg

Fra de er født møter jenter i Etiopia og Malawi hindringer som begrenser deres mulighet til å få utdanning og til å ta egne valg. Både der og mange andre steder i verden må de kjempe ekstra hardt for sine rettigheter – fordi de er født som jenter. Det at jenter ikke får være med å påvirke og forme sine egne liv og samfunnet de lever i er dypt urettfer­dig. Det er også en av de største hindringene for utvikling.

Vi vil sikre at:

  • Jenter fullfører grunnskolen
  • Jenter tar yrkesutdanning
  • Jenter har jobb og egen inntekt
  • Jenters rettigheter respekteres
  • Ungdom setter dagsorden og er med på beslutninger som angår deres framtid
  • Ungdom engasjerer seg og tar vare på miljøet

For å få til dette må vi også ha med guttene. Vi vet at for å få til mer likeverd og likestilling mellom kjønnene, må guttenes holdninger endres. Guttene må få økt kunnskap og forståelse om rettigheter og likestilling. Og de må være med å kjempe sammen med jentene om et bedre og mer rettfer­dig samfunn, hvor gutter og jenter har samme rettigheter og hvor ungdoms kunnskap og styrke er anerkjent og verdsatt. Vi har valgt dette temaet fordi vi vet at det nytter. Sammen med lokale partnere kan ungdom, både i Norge og i landene vi jobber i, gjøre en forskjell!

Kandidatene til elevtinget

  1. Utviklingsfondet: «Mitt liv – mine valg! Selvstendighet og styrkede rettigheter for jenter i to av verdens fattigste land» Etiopia og Malawi
  2. KFUK-KFUM Global: Breaking Barriers- the Right to Just Peace. Palestina
  3. Namibiaforeningen: «Eget framtidsvalg virker!» Sør-Afrika, Namibia og Botswana

På ODs nettsider kan du lese mer og laste ned alle søknadene.

Nå er det opp til norske elever å bestemme hva som blir neste års OD-prosjekt. Vi følger spent med på fortsettelsen!