Mer info

- APBREBES har bidratt til langt mer åpenhet i hva UPOV gjør og beslutter, som er første skritt på veien mot bedre styresett, sier Teshome Hunduma Mulesa, prorgamkomsulent i Utviklingsfondet.
- APBREBES har bidratt til langt mer åpenhet i hva UPOV gjør og beslutter, som er første skritt på veien mot bedre styresett, sier Teshome Hunduma Mulesa, prorgamkomsulent i Utviklingsfondet.

Utviklingsfondet opprettet the Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) i 2009 sammen med partnerorganisasjoner. Året etter ble APBREBES den første sivilsamfunnsaktøren sammen med Via Campesina Europa til å få observatørstatus i den internasjonale unionen for beskyttelse av nye plantesorter (UPOV). Tidligere hadde kun representanter fra såfrøindustrien deltatt som observatører.

- UPOV var tidligere en heiagjeng for såfrøindustrien som overså konsekvensene av sterk beskyttelse av nye plantesorter på bønder og forvaltningen av verdens plantegenetiske rikdom, sier Teshome Hunduma Mulesa, programkonsulent i Utviklingsfondet med ansvar for såfrøprosjekt i Afrika og Asia.

– APBREBES har bidratt til langt mer åpenhet i hva UPOV gjør og beslutter, som er første skritt på veien mot bedre styresett. Tidligere var alle saksdokumenter hemmeligholdt. Etter krav fra APBREBES offentliggjøres nå lang mer.

APBREBES deltar aktivt på UPOV-møter i Geneve to ganger i året og vil gi ut nyhetsbrevet med jevne mellomrom og utfordrer slik såfrøindustriens ensidige propaganda om at det kun er deres monopolrettigheter som kan sikre framtidig planteforedling.

- Kun fire land i Afrika er medlemmer av UPOV i dag. Men kontinentet utsettes for et sterkt press gjennom frihandelsavtaler med EU og USA, gjennom bistandsprosjekt og regionale harmoniseringsprosesseser til å akseptere UPOVs krav til plantesortsbeskyttelse, forteller Mulesa.

– APBREBES vil følge disse prosessene kritisk og jobbe for deltakelse av sivilsamfunnsorganisasjoner i utarbeidelse av nye lover som også beskytter bønders rettigheter til såfrø, sier han.

For at bønder fremdeles skal kunne ta vare på og videreutvikle verdens plantegenetiske rikdom må de ha lov til å ta vare på, bytte og selge såfrø seg i mellom. 1991-versjonen av UPOV-konvensjonen begrenser denne retten sterkt og er derfor ikke egnet for utviklingsland der det uformelle såfrømarkedet er bønders viktigste kilde til såfrø.

Meld deg på nyhetsbrevet: lists.mayfirst.org/mailman/listinfo/apbrebes
Mer om APBREBES: www.apbrebes.org/
Første nyhetsbrev: www.apbrebes.org/files/seeds/files/Updates%20on%20Plant%20Variety%20Protection%201.pdf