Serbahadur forklarer hvilke spennede planer han har for framtida.
Serbahadur forklarer hvilke spennede planer han har for framtida.

Grunnlov – forsøk nummer 2

Dette er Nepals andre forsøk på å lage en ny grunnlov etter monarkiets fall i 2008. Opptelling viser allerede nokså klart at forrige valgs vinner, Maoistpartiet, lider nederlag. Kommunistpartiet og Kongresspartiet er de som nå skal lede an for Nepals nye grunnlov.

Den forrige forsamlingen måtte kaste inn håndkleet da de største partiene ikke kunne komme til enighet, særlig i spørsmålet om hvordan en føderal stat med mer desentralisert makt skulle se ut. Maoistene ønsker en føderal stat basert på etniske skillelinjer, noe andre mener vil splitte Nepal.

Nå når flesteparten av setene i den nye forsamlingen deles mellom to partier som er mer enige i dette spørsmålet, er det grunn til å håpe på at en grunnlov faktisk vil bli skrevet før også denne forsamlingens mandat løper ut. Da er sannsynligheten for at en demokratisk valgt regjering endelig kommer til makten og at det etableres stabile styrer lokalt, større enn på lenge. Det er noe folk savner.

Makten langt fra folket

I et land der mesteparten av makten sitter i Katmandu har de fattigste få muligheter til å bli hørt. Når et demokratisk valgt lokalstyre ikke finnes, er det en utfordring å få igjennom saker som lokalbefolkningen selv ønsker. Det er som regel byråkrater langt unna landsbygda som tar avgjørelsene. Ofte kjenner de ikke til de mer avsidesliggende områdene i det hele tatt.

Et positivt tegn på at folk ønsker endring og at de ikke kun er i apati etter politisk kaos i flere år, er at rundt 70% av de stemmeberettigede møtte opp i valglokalet, også i de rurale områdene. Det er ny rekord.

Sterkere sammen

Serbahadur Thapa, en bonde fra Terai regionen i sørlige Nepal, har lyktes med å skape endringer, både i sitt eget liv og i sitt lokalsamfunn. Organisasjonen han er medlem av har jobbet med hvordan man får gjennomslag i kommunen. Blant annet klarte de etter fem år med samtaler med lokale myndigheter og få installert strøm til alle husstandene i landsbyen.

Serbahadur sier at han tidligere følte han ikke var noe verdt i sitt lokalsamfunn. Han var bare en bonde som ikke en gang klarte brødfø familien. Gjennom organisasjonen han er med i kom han på andre tanker, og han er nå i full gang med å oppskalere grønnsaksproduksjonen sin slik at han også kan selge til det lokale markedet.

Mobilisering og kunnskap

Organisasjoner i Nepal som jobber med sosial mobilisering av lokalbefolkningen og med fattigdomsbekjempelse gjør en viktig jobb for å gi flere folk kunnskap om deres rettigheter og muligheter, slik at folk kan stå på egne ben og delta i beslutninger. Matsikkerhet og en sikker inntekt er også like viktig når mange på landsbygda ikke har nok mat til familien og drar til utlandet for å finne arbeid.

Framtidas folkevalgte

Dersom vi støtter mennesker som Serbahadur, som vet hvordan de selv kan bidra til forbedringer, støtter vi også morgendagens ledere. De er ikke lengre passive mottakere av hjelp utenfra, men klare for å være aktive representanter for sine kommuner når lokale valg blir en realitet.