Ressurser

Utviklingsfondet er medlem av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket består av 18 organisasjoner som jobber for at genmodifiserte organismer ikke skal godkjennes i Norge.
Utviklingsfondet er medlem av Nettverk for GMO-fri mat og fôr. Nettverket består av 18 organisasjoner som jobber for at genmodifiserte organismer ikke skal godkjennes i Norge.
Ny brosjyre: God mat trenger ingen genmodifisering
Ny brosjyre: God mat trenger ingen genmodifisering

- Vi vet for lite om konsekvensene av GMO for menensker og miljø. Derfor er alliansen av forbrukere og bønder viktig for å sikre trygg mat og et landbruk på naturens premisser, uttaler Aina Bartmann i  brojyren. 

Brosjyren forteller kort hva GMO er, situasjonen i Norge i dag, om norsk genteknologilov, miljørisiko ved GMO og at GMO ikke er løsningen på verdens sultproblem.
Brosjyren og postkortene kan bestilles gratis fra Norges Bygdekvinnelag på telefon 22 05 48 20 eller på post@bygdekvinnelaget.no. Og har du lyst til å formidle din kunnskap videre om hva GMO er, bruk gjerne hele eller deler av et introduksjonsforedrag Nettverket har utarbeidet (last ned foredrageg i powerpoint format).

- Om du ønsker besøk av noen fra Nettverk for GMO-fri mat og fôr til ditt lokallag, nabolag eller arbeidsplass, så ta bare kontakt, sier Bell Batta Torheim, rådgiver i Utviklingsfondet og prosjektleder for Nettverkets informasjonskampanje.

Utover informasjonmateriell som brosjyre og kort, holdes det foredrag rundt i landet og første uka blir det en foredragsturne med internasjonale gjester. En t-skjorteaksjon i forbindelse med GMO-søknadene som ligger uavklart på 4. året i regjeringen er også gjennomført.

Nettverk for GMO-fri mat og fôr består av 18 organisasjoner fra miljø-, landbruks-, forbruker-  og solidaritetsorganisasjoner samt Coop Norge Handel. Sammen står de bak en felles plattform med sunn skepsis til GMO, der de blant annet går for en restriktiv holdning til GMO og et fortsatt føre-var-prinsipp.