Informasjonshefte om Nepal

Heftet har fire deler:

* DEL I inneholder en presentasjon av landet; geografi og naturforhold, folkegrupper og kultur, landets historie, og økonomiske, sosiale og politiske forhold. Beskrivelsen av de sosiale forholdene legger spesielt vekt på faktorer som påvirker barnas situasjon.

* DEL II gir en mer detaljert beskrivelse av tre utvalgte temaer, Nepal som utviklingsland, og situasjonen for de to største grupper flyktninger (bhutanere og tibetanere) i Nepal. Det tredje bidraget, skrevet av Kunda Dixit, handler om den aktuelle politiske situasjonen i Nepal og utfordringene i tiden fremover.

* DEL III er viet turismen i Nepal, om hvordan man bør oppføre seg som turist, samt informasjon om spørsmål knyttet til helse og om trekking.

* DEL IV gir nyttig informasjon om å reise til og innenfor Nepal, samt henvisning til kilder som gir kunnskap om landet.

Noen temaer behandles flere steder i boken og vi håper at dette gir forskjellige perspektiver.

Last ned heftet her.

God fornøyelse!